IDENTYFIKACJA ZDERZAKÓW W SYSTEMIE JUST-IN-SEQUENCE

Produkcja w systemie JIS (ang. Just In Sequence – „dokładnie w kolejności”) czerpie zyski z identyfikacji komponentów bezpośrednio na tych komponentach, co może być wykorzystane przez dostawcę Tier 1 (dostawcę podzespołów montowanych bezpośrednio i bez dalszych modyfikacji przez producenta oryginalnego wyposażenia) i podobnych producentów motoryzacyjnych. Systemy UHF-RFID firmy TURCK czynią takie rozwiązanie rzeczywistością. Firma TURCK i jej partnerzy opracowali rozwiązanie, które gwarantuje niezawodną identyfikację UHF zarówno krótko-zasięgową (ang. near field) jak i na dużych dystansach. Poza połączeniem czytników HF i UHF, modułowy system RFID „BL ident" firmy Turck pozwala obecnie na podłączenie sygnałów wyzwalających do gateway’ów BL.

Korzyści

  • Inteligentne etykiety UHF systemu RFID „BL ident” są przymocowane bezpośrednio do zderzaka i tworzą podstawę do wysoce efektywnej produkcji i późniejszych dostaw zderzaków w systemie JIS do producenta pojazdów.
  • Te nośniki danych pozwalają na unikalna identyfikację typów i wersji zderzaków w dowolnej chwili.
  • Inteligentne dalsze przetwarzanie danych RFID aż do systemów MES (ang. Manufacturing Execution System - System Realizacji Produkcji) i ERP(ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa).

  • Pracownik umieszcza zderzak w skrzyni transportowej wskazanej przez system.

  • Wyświetlacz sygnalizuje błąd w przypadku nieprawidłowego umieszczenia.

  • Głowica do odczytu / zapisu UHF firmy Turck TN865-Q175

Further Information

Select Country

Turck worldwide

to top