Monitorowanie siłowników ćwierćobrotowych

Zakłady farmaceutyczne wymagają monitorowania wielu różnych pozycji zaworów. Skomplikowane rozwiązania z dwoma czujnikami zbliżeniowymi, inicjatorami i obudowami są już dziś przestarzałe. Podwójne czujniki DSU-35 firmy Turck można po prostu zamontować na dowolnym standardowym zaworze. Zaokrąglona wnęka zapobiega zanieczyszczeniu przestrzeni między inicjatorem a obudową czujnika. Oprócz dwustanowej detekcji pozycji zaworu, firma Turck oferuje również wersję analogową Ri360-DSU35 dla zaworów regulacyjnych.

Twoje Korzyści

  • Podwójne czujniki indukcyjne DSU35 wykrywają położenie zaworu z siłownikiem ćwierćobrotowym
  • Łatwy montaż i regulacja
  • Odporna na detergenty obudowa z tworzywa sztucznego
  • Różne elektryczne sygnały wyjściowe: iskrobezpieczne, 2-przewodowe AC/DC, 3-przewodowe DC, wyjście analogowe, NAMUR, AS-i, Device-Net
  • SIL 2

  • Czujnik podwójny jest wyrównany z zaworem i mechanizmem sterowania zaworem

  • Dzięki żółtym znacznikom pozycja zaworu jest wyraźnie widoczna z dowolnego miejsca

  • Firma Turck oferuje analogową wersję RI360-DSU35 o wysokiej rozdzielczości do zaworów regulacyjnych

Select Country

Turck worldwide

to top