Korzyści

Wydajne procesy technologiczne

 • W pełni wyczerpujące opcje parametryzacji dla zmiany parametrów urządzeń dokładnie na czas (ang. just in time)
 • Wydajne procesy technologiczne, z powodu różniących się warunków produkcji, wymagają zestawów różnych parametrów - progów przełączania, wzmocnienia, czułości itd.
 • Szybsze operacje zmiany narzędzi

IO-Link redukuje koszty maszyn

 • Ograniczenie liczby urządzeń procesowych dzięki inteligentnym urządzeniom uniwersalnym
 • Wymagany tylko jeden moduł wejść/wyjść (I/O) i jeden tani, standardowy kabel
 • Możliwość zredukowania przestrzeni zajmowanej przez I/O
 • Wyświetlacze i wyłączniki na urządzeniach stają się zbędne
 • Redukcja kosztów prac inżynierskich i montażowych oraz automatyczna dokumentacja parametrów urządzeń podczas fazy inżynierskiej

 

Lepsza dostępność maszyn

 • W pełni wyczerpujące informacje o statusie i nowe możliwości diagnostyczne, prowadzą do radykalnego zmniejszenia czasu przestoju maszyn.
 • Zwiększona ilość informacji pozwala na łatwe wdrożenie mechanizmów oszczędzających koszty, takich jak konserwacja prognozowana (ang. predictive maintenance, PdM) czy zarządzanie środkami trwałymi.
 • Wymiana urządzeń bez konieczności ręcznego ustawiania parametrów nowych urządzeń, nie wymaga zatrudniania wykwalifikowanego personelu.

 

Select Country

Turck worldwide

to top