Podłącz i pracuj

Stacje zdalnych I/O serii BL20 oraz system szybkiego w łączeniu i rozłączaniu systemu okablowania (quick disconnect) firmy TURCK wpisują się w modułową koncepcję urządzeń produkowanych przez firmę Enerflex dla branży przetwór

Mająca siedzibę w Calgary, firma Enerflex specjalizująca się w przetwórstwie ropy i gazu, początkowo budowała swoje urządzenia modułowe do testowania systemów oraz odbioru wstępnego aparatury procesowej, przed rozebraniem jej na segmenty możliwe do umieszczenia w kontenerach transportowych. By zyskać jak najwięcej na budowie modułowej, inżynierowie Enerflex zaufali okablowaniu TURCK, dedykowanemu do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz systemowy zdalnych modułów I/O serii BL20.
  • Enerflex wybrał wyposażone w 8 portów boxy z przyłączami 7/8”.

Kanadyjskie przedsiębiorstwo z branży petrochemicznej, Enerflex, zlokalizowane w Calgary, jest podzielone na dwa oddziały – usług i produktów. Sfera usługowa to oprzyrządowanie, układy sterowania oraz usługi mechaniczne w zakresie sprężania, a dział produktów to przetwarzanie ropy i gazu, sprężanie oraz usługi z zakresu inżynierii środowiska. Enerflex Production and Processing (P&P) jest odpowiedzialneza projektowanie i budowę kompletnej, gotowej do uruchomienia, modułowej aparatury procesowej dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i gazowego.

Enerflex był w stanie zaprojektować mechanikę zakładu produkcyjnego tak, by możliwe było jego rozłożenie do postaci segmentów odpowiadających wielkości kontenerów transportowych, używając wsporników i kołnierzy, ale forma organizacji oprzyrządowania zawsze była kompromisem.

Poprawa infrastruktury

Właśnie tutaj firma TURCK była w stanie pomóc. Innowacyjny system okablowania przemysłowego typu quick disconnect pozwala korzystać z wytrzymałego systemu złącz do podłączenia aparatury procesowej i skonsolidować sygnały z niej wychodzące. Z boxu łączeniowego wychodzi już tylko jeden kabel wielożyłowy, który biegnie do szafy sterowniczej.

Pierwszy projekt z wykorzystaniem systemu quick disconnect rozpoczął się w 2008 roku, kiedy amerykańska firma z branży gazowniczej zatrudniła Enerflex P&P do budowy kompletnej infrastruktury do przetwarzania gazu ziemnego – usuwania związków siarki i dwutlenku węgla.

Kable quick disconnect i zdalne moduły I/O

Enerflex zdecydował się na użycie systemu okablowania do szybkiego łączenia i rozłączania firmy TURCK, przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem oraz zdalnego systemu modułów I/O BL20. BL20 jest efektywnym, ekonomicznym i łatwym do konfiguracji systemem zdalnych modułów do obsługi sygnałów obiektowych, dedykowanym do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Enerflex wybrał urządzenia pracujące po protokole Ethernet/IP, który jest dopuszczony na całym świecie do używania w strefie 2.

Projekt zakładał obsługę dużej liczby sygnałów, przy jednoczesnej redukcji ilości kabli, a także przy wymaganym przez klienta 20% zapasie.

Kiedy okablowanie było gotowe, sterowniki PLC zaprogramowano i dokonano odbioru w fabryce Enerfex, cała instalacja została rozebrana na mniejsze sekcje, w celu przetransportowania. Oznaczało to, że przewody zostały porozłączane z miejsc docelowych i zwinięte. Kiedy na miejscu, u klienta, cała konstrukcja została złożona na nowo przez lokalnych techników, proces testowania sygnałów przebiegł bardzo szybko, przede wszystkim dzięki kluczowanym modułom łączeniowym. Takie łączniki zapewniają montaż bez błędów, czyli dalsze oszczędności.

Select Country

Turck worldwide

to top