Zdecentralizowana weryfikacja opakowań dla produktów farmaceutycznych przy pomocy systemu RFID

System śledzenia RFID eliminuje błędy w procesie pakowania.

Przemysł farmaceutyczny podlega surowym wymogom dokumentacyjnym. Każdy etap produkcji musi być udokumentowany, łącznie z pakowaniem leków. 

Maszyny pakujące używane w przemyśle farmaceutycznym muszą sprawdzać zawartość każdej jednostki opakowaniowej i dokumentować wynik. Gdy pojedyncza jednostka opakowaniowa zawiera różne pojemniki, proces ten staje się znacznie bardziej złożony. System musi być wyjątkowo elastyczny, aby dostosować się do często zmieniających się konfiguracji jednostek opakowaniowych. Dokumentacja procesu niekoniecznie jest zintegrowana z liniami produkcyjnymi składającymi się z maszyn różnych producentów.

Twoje korzyści

  • Wymaga minimalnej interwencji w istniejących systemach
  • FAT wykonany przez producenta, zapewniający szybki montaż i uruchomienie
  • Kompletny system z jednego źródła
  • Wieloprotokołowy Ethernet zapewnia łatwą internacjonalizację

  • HMI sygnalizuje błąd w procesie pakowania i umożliwia wprowadzanie zmian w przebiegu procesu

  • Czujnik aktywujący i głowica odczytu/zapisu są zamontowane pod taśmą przenośnika aby zaoszczędzić miejsce

  • HMI sygnalizuje błąd w procesie pakowania i umożliwia wprowadzanie zmian w przebiegu procesu

Kompletny zdecentralizowany system z jednego źródła

Gdy trzeba zmodernizować funkcje śledzenia i dokumentacji, niezwykle korzystne są rozwiązania zdecentralizowane: istniejące systemy i sterowniki wymagają jedynie minimalnych zmian.

Firma Turck oferuje kompletne, gotowe rozwiązanie składające się z systemu RFID, urządzeń operacyjnych HMI i modułów I/O, a także technologii łączeniowej. Jednostka opakowaniowa jest wyposażona w etykietę samoprzylepną. Na każdym stanowisku w systemie, na którym produkt jest umieszczany w opakowaniu, głowica odczytująco-zapisująca zapisuje tę informację na etykiecie jednostki opakowaniowej. Na końcu procesu informacje ze znaczników są porównywane z nastawą głównego sterownika systemu. Jeśli wartości różnią się, system ID aktywuje siłownik, który usuwa odpowiednią jednostkę z systemu w celu ręcznej kontroli. 

System pod klucz, w tym FAT

Sterownik BL20 programowalny w CODESYS z podłączonym interfejsem HMI steruje systemem. Cały system może być dostarczony jako rozwiązanie „pod klucz” — z fabrycznym testem odbioru (FAT) przeprowadzonym w firmie Turck. Ponadto pola magnetyczne głowic odczytująco-zapisujących mają zerowy wpływ na farmaceutyki. 

Elastyczne mapowanie 30 konfiguracji opakowań

Konfiguracja pakowanych jednostek zmienia się nieregularnie. System ID zawiera 30 konfiguracji, które użytkownik może łatwo wybrać za pomocą HMI, gdy nastąpią zmiany w produkcji.

Wieloprotokołowy Ethernet do użytku na całym świecie

System komunikuje się za pośrednictwem wieloprotokołowego standardu Ethernet firmy Turck i dlatego może być obsługiwany w sieciach PROFINET, EtherNet/IP lub Modbus TCP bez interwencji użytkownika. Kontroler systemu ID jest programowany w CODESYS.

Select Country

Turck worldwide

to top