IO-Link

Czym jest IO-Link?

Obecnie coraz więcej czujników i elementów wykonawczych (siłowników, serwomotorów) jest już wyposażonych w mikroprocesory, których używa się np. do sterowania pracą urządzeń, parametryzacji i przechowywania danych konfiguracyjnych. Oczywistym krokiem rozwoju technologicznego będzie zatem pokonanie „wąskiego gardła” interfejsu systemów binarnych i opracowanie dodatkowych funkcji, dostępnych centralnie dla systemu automatyki.

Przegląd systemu IO-Link – kliknij, aby powiększyć

Z tego powodu wielu znanych producentów z branży automatyki porozumiało się i opracowało niezależny interfejs komunikacyjny magistrali obiektowej dla czujników i elementów wykonawczych, IO-Link. Podstawowym celem opracowywania tegoż interfejsu była kompatybilność z istniejącymi technologiami, w celu zagwarantowania zabezpieczenia inwestycji.

Technologia

Komunikacja IO-Link opiera się na połączeniu punkt-punkt (ang. point-to-point) pomiędzy czujnikiem/elementem wykonawczym, a modułem interfejsu. Dotychczas połączenia binarne były przeznaczone jedynie do przesyłania informacji o stanie przełączenia kanału, podczas gdy obecnie IO-link w czasie 2 ms pozwala na transmisję 2 bajtów danych zawierających stany przełączania oraz dane procesowe. Poza wartościami charakteryzującymi proces technologiczny, mogą być wymieniane także inne informacje, takie jak parametry czy komunikaty diagnostyczne. Umożliwia to ustanowienie uniwersalnej komunikacji z czujnikami i elementami wykonawczymi, aż do "ostatniego metra".

Wydajne procesy technologiczne

 • W pełni wyczerpujące opcje parametryzacji dla zmiany parametrów urządzeń dokładnie na czas (ang. just in time)
 • Wydajne procesy technologiczne, z powodu różniących się warunków produkcji, wymagają zestawów różnych parametrów - progów przełączania, wzmocnienia, czułości itd.
 • Szybsze operacje zmiany narzędzi

IO-Link redukuje koszty maszyn

 • Ograniczenie liczby urządzeń procesowych dzięki inteligentnym urządzeniom uniwersalnym
 • Wymagany tylko jeden moduł wejść/wyjść (I/O) i jeden tani, standardowy kabel
 • Możliwość zredukowania przestrzeni zajmowanej przez I/O
 • Wyświetlacze i wyłączniki na urządzeniach stają się zbędne
 • Redukcja kosztów prac inżynierskich i montażowych oraz automatyczna dokumentacja parametrów urządzeń podczas fazy inżynierskiej

 

Lepsza dostępność maszyn

 • W pełni wyczerpujące informacje o statusie i nowe możliwości diagnostyczne, prowadzą do radykalnego zmniejszenia czasu przestoju maszyn.
 • Zwiększona ilość informacji pozwala na łatwe wdrożenie mechanizmów oszczędzających koszty, takich jak konserwacja prognozowana (ang. predictive maintenance, PdM) czy zarządzanie środkami trwałymi.
 • Wymiana urządzeń bez konieczności ręcznego ustawiania parametrów nowych urządzeń, nie wymaga zatrudniania wykwalifikowanego personelu.

 

Produkty IO-Link

Poniższe linki prowadzą do produktów z serii IO-Link z naszej bazy danych.

Select Country

Turck worldwide