IO-Link

Czym jest IO-Link?

Obecnie coraz więcej czujników i elementów wykonawczych (siłowników, serwomotorów) jest już wyposażonych w mikroprocesory, których używa się np. do sterowania pracą urządzeń, parametryzacji i przechowywania danych konfiguracyjnych. Oczywistym krokiem rozwoju technologicznego będzie zatem pokonanie „wąskiego gardła” interfejsu systemów binarnych i opracowanie dodatkowych funkcji, dostępnych centralnie dla systemu automatyki.

Przegląd systemu IO-Link – kliknij, aby powiększyć

Z tego powodu wielu znanych producentów z branży automatyki porozumiało się i opracowało niezależny interfejs komunikacyjny magistrali obiektowej dla czujników i elementów wykonawczych, IO-Link. Podstawowym celem opracowywania tegoż interfejsu była kompatybilność z istniejącymi technologiami, w celu zagwarantowania zabezpieczenia inwestycji.

Technologia

Komunikacja IO-Link opiera się na połączeniu punkt-punkt (ang. point-to-point) pomiędzy czujnikiem/elementem wykonawczym, a modułem interfejsu. Dotychczas połączenia binarne były przeznaczone jedynie do przesyłania informacji o stanie przełączenia kanału, podczas gdy obecnie IO-link w czasie 2 ms pozwala na transmisję 2 bajtów danych zawierających stany przełączania oraz dane procesowe. Poza wartościami charakteryzującymi proces technologiczny, mogą być wymieniane także inne informacje, takie jak parametry czy komunikaty diagnostyczne. Umożliwia to ustanowienie uniwersalnej komunikacji z czujnikami i elementami wykonawczymi, aż do "ostatniego metra".

IO-Link is opening the door to Industrial Internet of Things

Select Country

Turck worldwide

to top