WĘGIEL DLA CHONGQING

Chińscy projektanci zakładów przemysłowych zaufali systemowi przemysłowej magistrali polowej BL67 firmy Turck przy projektowaniu swojego nowego przenośnika do węgla.

W celu zagwarantowania niezawodności działania systemu transportowego w trudnym otoczeniu, projektanci zakładu przemysłowego zdecydowali się na włączenie urządzeń peryferyjnych poprzez system magistrali obiektowej. System BL67 opracowany przez firmę Turck wygrał w tej konkurencji.
  • Projektanci nowego przenośnika do węgla zaufali technologii magistrali polowej

Jesienią 2006r. Instytut Elektroenergetyki i Doradztwa z Shandong (Shandong Electric Power Engineering and Consulting Institute, SDEPCI) rozpoczął proces zwiększania wydajności elektrowni w mieście Yongchuan za pomocą dwóch jednostek o mocy 135 MW, dedykowanych do przetwarzania węgla niższej jakości. Rozległy system transportowy biegnie przez całą elektrownię, w celu przenoszenia węgla ze składowiska do młynów, w których mielenie węgla poprzedza jego spalanie w paleniskach. Dlatego też projektanci elektrowni bardzo nalegali na zastosowanie rozwiązań zautomatyzowanych. Ostatecznie na całym obszarze elektrowni znajduje się niezliczona ilość czujników i serwomechanizmów, które muszą działać pomimo obecności pyłu, wilgoci, hałasu czy zakłóceń elektromagnetycznych.

Konwencjonalna architektura automatyki nie spełniłaby tych wymagań, dlatego też projektanci zakładów przemysłowych coraz powszechniej wybierają nowoczesne systemy magistral obiektowych do transmisji danych pomiędzy sterownikami PLC, a czujnikami/serwomechanizmami. Prawidłowo dobrany system magistrali obiektowej - posiadający budowę modułową i stopień ochrony IP67 - nie tylko gwarantuje odporną na zakłócenia komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi urządzeniami, ale także zapewnia wysoki poziom integralności danych oraz zabezpieczenie przed drganiami oraz obszerną funkcjonalność diagnostyczną.

Ochrona przed pyłem i drganiami

Po przeanalizowaniu własności i parametrów technicznych systemów magistral obiektowych różnych producentów, projektanci zakładów przemysłowych z firmy Shandong LuNeng Engineering Co. Ltd., którym powierzono opracowanie inżynieryjne i odbiór techniczny rozwiązań automatyki w nowej elektrowni, wybrali serię BL67 firmy Turck. W celu zagwarantowania niezawodnego działania, pomimo obecności pyłu i drgań, projektanci elektrowni zdecydowali nie zmniejszać stopnia ochrony IP67, chociaż każda bez wyjątku stacja magistrali obiektowej miała być instalowana w szafce sterowniczej. System magistrali obiektowej Turck przekonał projektantów do jeszcze jednej opcji: pojedyncze rozproszone moduły I/O mogą być zamieniane podczas ich normalnej pracy. W ten sposób BL67 pozwala operatorom zakładów przemysłowych na swobodną wymianę uszkodzonych modułów I/O i uniknięcie kosztownych przestojów. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i odrębna funkcjonalność diagnostyczna, która umożliwia szybki podgląd statusu, uzupełniają kompleksowe bezpieczeństwo systemu. Dzięki swojej modułowej budowie system BL67 może być w razie konieczności szybko rozbudowany - gdy zaistnieje potrzeba zintegrowania sygnałów cyfrowych, analogowych, temperatury czy innych.

Modułowe stacje I/O przesyłają wszystkie sygnały analogowe i cyfrowe, które odzwierciedlają status systemu transportowego - prędkość ładowana paliwa, przesunięcie poprzeczne, przepełnienie, pęknięcia czy poziom napełnienia węgla. Stacje magistrali obiektowej są podłączone do sterownika PLC wyższego poziomu systemu Control Logix 5560 firmy Allen Bradley za pośrednictwem kanałów sieci DeviceNet. Po oszacowaniu otrzymanych danych sterownik PLC przedstawia status zakładu przemysłowego systemowi zarządzania (ang. Management Information System, MIS). Projektanci elektrowni wdrożyli ogółem dwie sieci magistral obiektowych - jedną obejmującą 900 metrów i drugą obejmującą 400 metrów. System BL67 firmy Turck absolutnie przekonał inżyniera d/s planowania Xiangyang'a Bai'a, ostatecznie zapewniając przyszłą kooperację z firmą Shandong LuNeng Engineering: "BL67 jest bardzo dobrym rozwiązaniem magistrali obiektowej, które już planujemy stosować w przyszłych projektach" mówi inż. Bai.


Select Country

Turck worldwide

to top