ENERGIA

Zarówno w sektorze energetyki tradycyjnej jak i odnawialnej, czujniki oraz automatyka muszą być odporne na oddziaływaniu warunków środowiskowych. Ekstremalne temperatury, deszcz, wilgoć, a nawet ekspozycja na światło słoneczne, mogą spowodować spustoszenie w podzespołach energetyki odnawialnej. Firma TURCK dostarcza stabilne rozwiązania, skoncentrowane na utrzymywaniu Państwa systemów w ruchu i umożliwiające Państwu szybkie i wydajne gromadzenie oraz produkcję energii przy zminimalizowanym czasie przestoju.

 

Klikając poniższe odnośniki możecie Państwo poznać kilka przykładów aplikacji, w których firma TURCK pracuje nad rozwiązaniem problemów związanych z automatyzacją.

Select Country

Turck worldwide

to top