Ethernet-based Automation of Modular Skids in Hazardous Areas

Space-saving and easy to combine thanks to ethernet communication

Modular skids are designed to make production in the process industry more flexible. For this purpose, the process skids must be easily combinable in order to expand or relocate production capacities. This calls for standardized interfaces between the modules. Ethernet is the ideal communication interface here. Proprietary multicore connectors or other point-to-point solutions are far more complex to assemble and also less standardized. Furthermore, space on the process modules is also limited.

Your Benefits

  • Space-saving through highest packing density
  • Ethernet enables connection to other skids and control systems
  • Parallel data access for deeper process analysis and optimization
  • Global use thanks to Multiprotocol Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)

  • Hot-swap: Wszystkie moduły można podłączać i odłączać podczas pracy, nawet w obszarach niebezpiecznych

  • excom z bramkami Ethernet można zainstalować w strefie 2

  • Hot-swap: Wszystkie moduły można podłączać i odłączać podczas pracy, nawet w obszarach niebezpiecznych

Oszczędność miejsca dzięki zintegrowanej separacji ex  

System I/O excom z bramką Ethernet do montażu w strefie 2 doskonale nadaje się zatem do podłączenia sygnałów elementów wykonawczych i czujników do modułów procesowych. System umożliwia podłączenie urządzeń iskrobezpiecznych do strefy 1 i 0. Separacja ex jest już zintegrowana w systemie. Użytkownicy oszczędzają w ten sposób przestrzeń wymaganą na oddzielny poziom izolacji. Ale nawet w porównaniu z podobnymi systemami, excom oferuje najwyższą gęstość upakowania na rynku. W zdecentralizowanych skidach procesowych możliwa jest instalacja jako system we/wy bezpośrednio na obiekcie. Ścieżki okablowania między urządzeniem obiektowym a poziomem we/wy są tutaj bardzo krótkie. Poszczególne systemy można łatwo połączyć ze sobą oraz z systemem sterowania za pośrednictwem sieci Ethernet.

Równoległy dostęp do danych umożliwia analizę

Oprócz lepszej łączności bramka Ethernet oferuje możliwość równoległego dostępu do danych. W ten sposób oprócz danych użytkownika, dane z urządzeń obiektowych mogą być przesyłane do zewnętrznych systemów informatycznych. Szczególnie w nowych procesach i zwinnych systemach produkcyjnych umożliwia to szybszą analizę przy wsparciu najnowszych algorytmów. Zewnętrzne systemy mają dostęp tylko do odczytu danych. Zapobiega to manipulacji systemem sterowania. Dzięki wieloprotokołowym modułom firmy Turck bramka Ethernet może być używana w sieciach Profinet, Ethernet/IP lub Modbus-TCP.

Select Country

Turck worldwide

to top