Zdecentralizowane sterowanie interfejsami zaworów

Moduł mastera IO-Link z redundancją systemu Profinet S2 steruje siłownikami w bioreaktorze

Biofarmaceutyki są produktami końcowymi bardzo wrażliwych procesów wstępnych i końcowych. Niezawodna praca na poziomie sterownika jest niezbędna i dlatego stawia wysokie wymagania urządzeniom obiektowym. Muszą one integrować się w świecie wysokiej dostępności automatyzacji procesów i w coraz większym stopniu umożliwiać intensywną komunikację Ethernet. Moduł główny TBEN-L5-8IOL IO-Link firmy Turck łączy solidną konstrukcję, możliwości IO-Link i redundancję systemu Profinet S2 w jednym urządzeniu. Może nawiązywać relacje komunikacyjne ze sterownikiem głównym, jak i zapasowym oraz działa jako łącze między sterownikiem a urządzeniami IO-Link.

Twoje Korzyści

  • Wykorzystaj zalety przemysłowego Ethernetu przez Profinet w systemach o wysokiej dostępności
  • IO-Link i interfejs API do monitorowania upraszczają konserwację predykcyjną instalacji
  • Oszczędność czasu i kosztów dzięki ograniczeniu okablowania i łatwej integracji IO-Link

  • TBEN-L5-8IOL to pierwszy moduł główny IO-Link IP67 z redundancją systemu Profinet S2

  • TBEN-L może połączyć osiem urządzeń IO-Link z redundantnymi sterownikami Profinet

  • TBEN-L5-8IOL to pierwszy moduł główny IO-Link IP67 z redundancją systemu Profinet S2

Oszczędność czasu dzięki ochronie IP67 

W strefach zagrożonych wybuchem (class 1, division 2) moduł I/O jest montowany w bezpośrednim sąsiedztwie fermentorów. Łączy sterowniki IO-Link zaworów firmy GEMU. Ze względu na krótki czas realizacji projektów farmaceutycznych zaletą są klasy ochrony modułu z wieloprotokołowym Ethernetem. Dzięki IP67 i IP69K montaż w szafie sterowniczej jest zbędny, a użycie fabrycznie zarobionych kabli oszczędza dużo czasu.

Monitorowanie stanu za pomocą IO-Link 

Koncepcja okablowania IO-Link sprawia, że instalacja urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, a także jest ważnym kanałem informacyjnym. Zarówno dane jak i zasilanie są przesyłane kablem nieekranowanym. Oprócz komunikacji Profinet, wszystkie przemysłowe moduły Ethernet firmy Turck obsługują również dostęp do odczytu danych urządzenia. Systemy SCADA, sterowania i chmury mogą wysyłać zapytania o dodatkowe informacje o urządzeniach obiektowych bez zwiększania obciążenia sterownika. Obejmuje to na przykład statusy oraz cykle przełączania zaworu lub wartości czujnika ciśnienia. Jest to realizowane za pomocą interfejsu monitorowania, który obsługuje kompleksową komunikację cyfrową.

Select Country

Turck worldwide

to top