KODEKS POSTĘPOWANIA

 

Wzajemne zaufanie jest podstawą każdego sukcesu - prywatnie i w biznesie. Czy to w przypadku klienta, dostawcy czy pracownika - transparentny kodeks postępowania definiuje reguły postępowania firmy i jej pracowników. To pozwala na łatwą i jednolitą integrację wartości firmy w codziennej pracy na całym świecie.


Odpowiedzialna kooperacja z klientami i dostawcami, jest najlepiej wdrażana za pomocą unormowanego Kodeksu Postępowania, ważnego dla wielu partnerów. Dlatego też firma TURCK, jako członek ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV (niemieckiego stowarzyszenia producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego), podpisała "Kodeks Postępowania w Zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stowarzyszenia ZVEI”.

"Kodeks Postępowania w Zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stowarzyszenia ZVEI" służy jako wytyczne dla przemysłu, w szczególności pod względem warunków pracy, kompatybilności społecznej i środowiskowej, przejrzystości, współpracy i dialogu, co wyraża się wzajemnym zaufaniem. Treść tego kodeksu, opracowana i uzgodniona przez stowarzyszenie ZVEI i jego firmy członkowskie, jest wyrazem wspólnych, podstawowych wartości ZVEI.

Lista firm, które podpisały "Kodeks Postępowania w Zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stowarzyszenia ZVEI", jest dostępna na stronie www.zvei.org.

 

Select Country

Turck worldwide

to top