Detekcja samochodów elektrycznych

Czujnik radarowy QT50R wykrywa nieautoryzowane pojazdy, które utrudniają dostęp do stacji ładowania EV

Wraz z rozwojem wspólnych usług samochodów elektrycznych w europejskich miastach, wydajne stacje ładowania muszą być dostępne dla użytkowników.

Aby zapobiec przed zajmowaniem miejsc parkingowych pojazdów do tego nieuprawnionych, wymagany jest system identyfikujący, który alarmuje odpowiednie służby o ich obecności. Ponieważ stacja ładowania znajduje się w miejscach publicznych, system nie może być narażony na wandalizm.

KORZYŚCI:

  • Elastyczna adaptacja do warunków lokalnych dzięki modyfikowalnym odległościom wykrywania i punktom odcięcia
  • Odporność na niekorzystne warunki pogodowe,
  • Odpowiednia konstrukcja zapobiega aktom wandalizmu.

  • Wysoka jakość detekcji nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Specjalna obudowa chroni czujnik przed aktami wandalizmu

Czujnik radarowy R-Gage firmy Banner to idealne rozwiązanie do wykrywania pojazdów elektrycznych na stacjach ładowania. Gdy samochód zaparkuje na stacji ładującej, czujnik radarowy R-Gage firmy Banner natychmiast wykrywa obecność pojazdu. Jeśli samochód nie jest podłączony do stacji ładującej, do centrali wysyłany jest sygnał ostrzegający zarządzających miejscem parkingowym o konieczności usunięcia pojazdu w razie potrzeby.

R-Gage można osadzić w stacji ładującej, zapobiegając wandalizmowi. R-Gage wykorzystuje radar z modulowaną częstotliwością fali ciągłej (FMCW), aby zapewnić niezawodne wykrywanie poruszających się lub nieruchomych pojazdów. W przeciwieństwie do czujników fotoelektrycznych lub ultradźwiękowych nie mają na niego wpływu warunki, takie jak wiatr, deszcz, mgła, światło, wilgotność i temperatura powietrza. Skutkuje to dokładnym wykrywaniem w środowisku zewnętrznym. Czujnik wykrywa również obiekty na określoną odległość, ignorując obiekty poza zadaną wartością.

Select Country

Turck worldwide

to top