ZWIĘKSZONA PRZEJRZYSTOŚĆ

System RFID BL ident gwarantuje wydajność podczas procesu produkcji glutaminianu sodu.

Środowisko produkcji i magazynowania glutaminianu sodu musi spełniać różne wymagania. System RFID „BL ident” firmy Turck może być wykorzystany optymalnie w obydwu środowiskach, w suchym magazynie i wilgotnym miejscu realizacji procesu produkcji. Gwarantuje to przejrzystość podczas całej produkcji i w łańcuchu logistycznym, od magazynowania i dostarczania surowców, poprzez proces produkcji, aż do magazynowania gotowego sproszkowanego glutaminianu sodu.
  • Producent artykułów spożywczych stosuje system RFID Turck do kontroli i śledzenia przepływu materiałów.

  • Każda paleta jest wyposażona w wysoce odporny nośnik danych RFID na desce środkowej.

  • Głowica I/O zbiera dane i wysyła je bezprzewodowo za pomocą systemu I/O BL67 do sterownika PLC.

 

Znacząca chińska firma przemysłu spożywczego chciała wdrożyć system zarządzania materiałami w czasie rzeczywistym, który umożliwia śledzenie i kontrolę przesyłania surowców za pomocą technologii RFID. System ten musi ocenić informacje z listy danych magazynowych i przypisać pojedyncze palety do zapasów materiałów. Następnie dane te są zapisywane za pomocą kombinowanej głowicy zapisująco-odczytującej na nośniku danych, który jest przymocowany do palety.

W dalszej kolejności sterownik PLC automatyczne przydziela obszary magazynowe dla tych palet i prowadzi wózki widłowe przewożące materiały do odpowiednich lokalizacji. Wózek widłowy, który jest także wyposażony w kombinowaną głowice zapisująco-odczytującą, zapisuje lokalizacje i dane o produkcie w systemie centralnym.

Aby zagwarantować wysoką dostępność, system jest obsługiwany z wbudowanym rezerwowaniem dla danych centralnych i zdecentralizowanych. Dla procesu wychodzącego ma zastosowanie zasada FIFO (ang. First-In-First-Out – „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”). System automatycznie prowadzi wózek widłowy przewożący materiały do odpowiednich procesów produkcyjnych, zgodnie z zadaniami produkcji. Podczas transportu głowica odczytująco-zapisująca na wózku sprawdza nośnik danych na palecie, aby określić czy dany materiał jest wymagany. Jeśli wystąpi jakiś błąd, system podnosi alarm i automatycznie wskazuje, jakie kroki należy podjąć, aby wznowić proces.

Zdigitalizowane palety
Tagi RFID są już zintegrowane z paletami. Ułatwia to wdrożenie precyzyjnego zarządzania cyfrowego dla dużych ilości artykułów spożywczych. Pracownicy nie muszą już z góry drukować dużych ilości kodów kreskowych, przyklejając je na palety i skanować. W przypadku palet z tagami wszystko to jest realizowane podczas jednej procedury odczytu-zapisu.
Tagi RFID mogą być także stosowane w trudnych warunkach otoczenia. Jest to spowodowane tym, że zadrapania i plamy na ich powierzchni nie wpływają na ich działanie. Tagi podlegają recyklingowi i mogą być używane także w deszczu. Dodatkowo specyficzny identyfikator tagu (ang. UID - User ID) poprawia precyzje śledzenia materiałów.

Produkcja glutaminianu sodu odbywa się w warunkach wilgotnych. Sproszkowane surowce są magazynowane oddzielnie od produkcji. System musi działać perfekcyjne w środowisku zarówno suchym i zapylonym, jak i wilgotnym. Z tej przyczyny, dla której firma wykorzystuje gateway’e BL67, wraz z modułem RFID „BL ident” o stopniu ochrony IP67 produkcji Turck. Jest on przymocowany do wózka widłowego i dzięki swojemu wysokiemu stopniowi ochrony IP67 może pracować w obydwu środowiskach. Tradycyjnie w przemyśle spożywczym wymagane są tagi o stopniu ochrony IP68, ponieważ surowce wchodzą w bezpośredni kontakt z paletami. Głowica odczytująco- zapisująca „BL ident”, która jest przymocowana do wózka widłowego, umożliwia zapis i odczyt danych podczas transportu.

Bezprzewodowe połączenie z wózkiem widłowym
Największym wyzwaniem dla tego projektu było ustanowienie połączenia pomiędzy bramkami na wózkach widłowych, a układem sterowania. Po kilku dyskusjach i eksperymentach, firma Turck zasugerowała bezprzewodową sieć Ethernet, która umożliwia komunikację pomiędzy programowanymi bramkami, a urządzeniami poziomu sterowania.

 

Select Country

Turck worldwide

to top