AUTONOMICZNA POMOC PRZY PARKOWANIU CIĘŻARÓWEK

System kontrolowany przez czujniki, zapewnia ochronę przed uszkodzeniami podczas parkowania dla dystrybutora materiałów sypkich ADPO w porcie w Antwerpii – niezależnie sterowany w środowisku TURCK ARGEE w module I/O.

Firma usług logistycznych ADPO rozlewa płynne chemikalia ze statków do beczek. W ramach automatyzacji systemu napełniania i załadunku beczek firma Turck zainstalowała asystenta parkowania dla samochodów ciężarowych w ADPO. Kompaktowy sterownik logiczny FEN20 I/O z logiką w ARGEE, przetwarza sygnały skanera laserowego do sterowania systemem sygnalizacji świetlnej. Dzięki temu kierowcy widzą, kiedy muszą się zatrzymać - a także czy w chronionym obszarze znajdują się ludzie. Ten niezawodny system, zapobiega wypadkom przy pracy w ADPO, a także uszkodzeniom rampy załadunkowej, a tym samym zwiększa żywotność automatycznego systemu napełniania beczek.

  • Niezwykle trudne jest utrzymanie 40-to centymetrowego dystansu od rampy bez systemu asystenta parkowania

  • Kierowca przestaje cofać jak w semaforze LED świeci czerwone światło

  • Wózek musi znajdować się na tyle blisko rampy, aby klapa mogła się na niej bezpiecznie oprzeć

  • Jan van Mechelen zwiększył wydajność napełniania beczek dzięki systemowi TURCK

  • Kompaktowy moduł logiczny FEN20 I/O z logiką w ARGEE

Do połowy 2019 r. napełnianie terminala przeładunkowego chemikaliami płynnymi odbywało się jeszcze ręcznie. Wymagało to zaparkowania ciężarówki z pustymi bębnami na rampie załadunkowej. Oprócz małej prędkości napełniania, kolejną wadą tego rozwiązania był fakt, że ciężarówki musiały podjeżdżać bardzo blisko rampy załadunkowej. W związku z tym rampa musiała być często naprawiana.

 

Firma Turck Multiprox opracowała automatycznego asystenta parkowania: „Nie chcieliśmy regularnie odnawiać podpór załadunkowych w zoptymalizowanej fabryce. Rozwiązanie dla systemu automatycznego napełniania musiało również wykrywać dokładne położenie ciężarówki ”, opisuje swoje wymagania van Jan Mechelen, odpowiedzialny inżynier projektu w ADPO.

 

System sygnalizacji świetlnej LED wskazuje odległość do rampy

 

W tej aplikacji każdy skaner laserowy monitoruje jedno z sześciu miejsc parkingowych. Semafor LED sygnalizuje kierowcy rzeczywistą odległość od rampy. Jeśli ciężarówka nadal jest zbyt daleko, a skaner nie wykryje obiektu, sygnalizacja świetlna pozostaje zgaszona. Gdy tylko ciężarówka znajdzie się w zasięgu skanera, zapala się zielony pierścień LED. Żółty pierścień zapala się, gdy przyczepa znajduje się 120 centymetrów od rampy, a czerwony pierścień zapala się, gdy przyczepa znajduje się w odległości 40 cm od rampy, aby kierowca mógł zatrzymać ciężarówkę.

 

Zdecentralizowane rozwiązanie oszczędza okablowanie i koszty

 

Skaner laserowy wykrywa ciężarówki i podaje ich odległość. Trzy cyfrowe sygnały wyjściowe musiały zostać przekonwertowane na światła sygnalizacyjne wskaźnika LED. Jest to realizowane za pomocą kontrolera logicznego FEN20 IP20 firmy TURCK w szafie sterowniczej. ARGEE wykorzystuje proste operacje logiczne do konwersji cyfrowych wyjść przełączających na odpowiednie sygnały wyjściowe dla sygnałów sygnalizacji świetlnej. Nawet użycie kompaktowego sterownika PLC do tego zadania byłoby rozwiązaniem przesadnym.

 

Zwiększono bezpieczeństwo i efektywność napełniania beczek

 

„Rozwiązanie Turck Multiprox do automatyzacji procesu znacznie zwiększyło wydajność napełniania bębna. Wcześniej czas ładowania był znacznie dłuższy. Udało nam się również zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ skaner wykrywa również obecność ludzi na parkingu ”- podsumowuje Jan van Mechelen.

Select Country

Turck worldwide

to top