Łatwe monitorowanie poziomu chłodziwa w frezarkach CNC

Monitorowanie stanu za pomocą czujników ultradźwiękowych zasilanych bateryjnie

Monitorowanie smarów chłodzących w młynach CNC może być czasochłonne. Chociaż technicy utrzymania ruchu zwykle mogą odczytywać poziomy na maszynie, rzadko zdarza się, aby poziomy smaru chłodzącego były widoczne w centralnym miejscu w starszych zakładach. Może to oznaczać wiele niepotrzebnych podróży personelu konserwacyjnego, aw skrajnych przypadkach może spowodować przestój maszyny z powodu zbyt niskiego poziomu chłodziwa - na przykład w weekendy.

Komponenty, które umożliwiają efektywne monitorowanie stanu, można jednak łatwo zaimplementować. Nie wymaga to żadnej ingerencji w sterownik PLC ani kosztownego okablowania.

KORZYŚCI:

  • Brak niepotrzebnego, zbędnego okablowania, dzięki zastosowaniu bezprzewodowych zasilanych bateryjnie modułów,
  • Zredukowanie niepotrzebnych postojów dzięki ciągłemu monitorowaniu poziomu chłodziwa,
  • Efektywne zarządzanie zadaniami personelu w wyniku automatycznych komunikatów alarmowych dla krytycznych poziomów napełnienia,
  • Ekonomiczne monitorowanie stanu, dzięki rozwiązaniu, które można skonfigurować bez specjalistycznej wiedzy programistycznej.

  • Dane dotyczące poziomu chłodziwa z wielu frezarek CNC przesyłane są do chmury

  • Montaż za pomocą uchwytów magnetycznych pozwala zaoszczędzić na skomplikowanych układach przewodowych

  • TCG20 może wysyłać dane do chmury poprzez sieć komórkową

  • Poziomy napełnienia wielu maszyn możemy wyświeltać na jednym czytelnym pulpicie.

Automatyczne monitorowanie poziomu smaru w maszynach CNC

Dzięki rozwiązaniom Turck Cloud Solutions i czujnikom poziomu zasilanym z baterii personel konserwacyjny może skonfigurować autonomiczne monitorowanie poziomu dla dużych parków maszynowych. Czujnik ultradźwiękowy K50UX jest po prostu mocowany wewnątrz zbiornika za pomocą magnesu. Za pośrednictwem komunikacji szeregowej dane pomiarowe są najpierw przesyłane do zasilanego bateryjnie modułu radiowego DX80, który następnie przesyła je do Gateway’ia systemu DX80 za pomocą zastrzeżonego połączenia bezprzewodowego. Bramka DX80 jest zamontowana w szafie sterowniczej i podłączona do Cloud Gateway firmy Turck (TCG20).

Brama TCG20 przesyła dane przez Wi-Fi do chmury Turck. Alternatywnie może korzystać z sieci komórkowej, eliminując potrzebę przyznawania uprawnień bezpieczeństwa sieci firmowej. 

Predictive Monitoring with Cloud Solutions

Personel konserwacyjny może w dowolnym momencie odczytać poziom chłodziwa we wszystkich maszynach za pośrednictwem przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na świecie. W razie potrzeby analogowe wyświetlacze w Cloud Dashboard pokazują poziomy napełnienia sąsiednich maszyn. Pozwala to personelowi konserwacyjnemu na optymalizację zadań i zapobiegawcze zapewnienie wystarczającego poziomu smaru.

Powiadomienia alarmowe przez e-mail lub SMS można skonfigurować w Cloud Portal; w przypadku przekroczenia ustalonego progu system automatycznie wysyła powiadomienie do odpowiedzialnych pracowników. Zapewnia to ciągłość procesów produkcyjnych i zmniejsza potrzebę zaangażowania personelu.

Select Country

Turck worldwide

to top