MODUŁY RFID POD CIŚNIENIEM

Systemy RFID wyposażone w nośniki danych o wysokiej odporności mechanicznej (tagi) pozwalają użytkownikom w sektorze żywności oraz produkcji karmy dla zwierząt na to, aby zaawansowane procesy produkcyjne stały się bardziej wydajne.

Wraz z systemem RFID, BLident, firma Turck oferuje wszechstronny wybór rozwiązań użytkowych, do wykorzystania nawet w trudnych aplikacjach, takich jak autoklawy.
Wytrzymałe nośniki danych wielokrotnego zapisu, umożliwiają efektywne przeprowadzenie poszczególnych kroków procesu oraz spójność systemów rejestracji danych - znacznie zwiększając możliwy czas pracy maszyny, a tym samym stwarzając nowe możliwości usprawnień.
  • Wytrzymałe nośniki danych pozostają nienaruszone podczas procesu sterylizacji w autoklawie.

Wysokie temperatury otoczenia do 140 ° C, wilgotność i ciśnienie, nie są szczególnie korzystnymi warunkami środowiskowymi dla elementów elektronicznych. W rzeczywistości, autoklawy są jednym z najlepszych, lecz najbardziej wymagających urządzeń w przemyśle spożywczym i w produkcji żywności dla zwierząt z prostego powodu: za pomocą autoklawów gotuje się żywność lub paszę bardzo sprawnie, a równocześnie pozwalają one zachować wszelkie wartości odżywcze produktów.

Tylko spójny system śledzenia i rejestracji parametrów track-and-trace, który zawiera informacje na temat każdego etapu obróbki cieplnej, pozwala użytkownikom na pełną integrację tej trudnej aplikacji w ich łańcuchu produkcyjnym. I tylko wytrzymałe i wszechstronne rozwiązania identyfikacji, pozwalają na realizację tak spójnego systemu śledzenia i rejestracji.

Zaleta: RFID

Jedna z głównych zalet identyfikacji radiowej (RFID) - przekazywanie informacji za pośrednictwem fal radiowych jest zazwyczaj mniej podatne na wpływy środowiska. Podczas gdy tradycyjne, drukowane etykiety mogą być podatne na działanie niekorzystnych warunków w autoklawach, specjalne identyfikatory RFID i wytrzymałe, mobilne czytniki, umożliwiają identyfikację radiową, która może być stosowana nawet w tych trudnych warunkach.

System Track-and-Trace
Aby zbudować system specjalnie dopasowany do dyrektywy UE nr 178/2002 – mówiącej o tym, że „śledzenie i identyfikowalność żywności, karmy, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich substancji włączonych do środków spożywczych, musi być realizowane na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji oraz że podmioty gospodarcze są zobowiązane do stosowania odpowiednich systemów i procedur” – Turck oferuje odpowiednie komponenty w swoim systemie RFID, BL ident.

Oprócz nośników danych powlekanych szkłem (TW-R4-22-B128) dla temperatury otoczenia do 140°C, BL ident składa się z wytrzymałych głowic zapisu-odczytu (nawet do stosowania w obszarach mycia ciśnieniowego), bezpiecznych dla żywność połączeń i magistrali obiektowych, oraz interfejsów do zastosowania w szafach sterowniczych (BL20) lub bezpośrednio na aplikacji (BL67). W ten sposób kompleksowy system identyfikacji, pozwala użytkownikom w przemyśle spożywczym i paszowym, na identyfikację ich półproduktów i produktów końcowych w dowolnym momencie - bez względu na warunki środowiskowe.

Kompletny zestaw
BL ident nie tylko pomaga użytkownikom, aby poszczególne etapy procesu były bardziej efektywne, ale również ułatwia spójną koncepcję śledzenia i rejestracji track-and-trace - ograniczając postoje i minimalizując całkowite koszty produkcji. Dołączone do pojemników lub wózków nośniki danych o klasie ochronności IP68, mogą pozostać na dedykowanych obiektach podczas całego procesu produkcji; odpowiednie dane mogą być przechowywane i automatycznie pobierane przed każdym krokiem procesu, po każdym kroku procesu, lub na końcu łańcucha produkcyjnego, tak, aby użytkownik mógł mieć dostęp do kompleksowego protokołu z procesu, za pomocą którego można zweryfikować kompleksowo jego przebieg. W ten sposób w pełni zautomatyzowana transmisja informacji między znacznikami, głowicami odczytu/zapisu i systemem kontroli wyższego poziomu, pomaga utrzymać cały łańcuch produkcyjny bezpieczny i niezawodny.

Select Country

Turck worldwide

to top