Monitorowanie stanu silników

Niezawodne monitorowanie stanu za pomocą czujnika drgań i temperatury QM30VT1

Czy to w wentylacyjnych hali, pompach czy kompresorach - silniki różnej wielkości wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych i magazynach, często w odległych lokalizacjach. Konserwacja maszyn jest zatem czasochłonna i podatna na błędy, zwłaszcza jeśli personel konserwacyjny jest instruowany, aby dokonywać oględzin powierzchownie i nieregularnie.

Zamiast tego dane z wielu silników mogą być gromadzone, oceniane, centralnie wyświetlane i, jeśli to konieczne, łączone z działaniami alarmowymi w celu ostrzeżenia o zbliżających się awariach w odpowiednim czasie. Użytkownicy mogą wykorzystać w tym celu: technologię radiową do połączenia czujnika drgań i temperatury QM30VT1 z wysokowydajnym urządzeniem HMI TX700.

KORZYŚCI

  • Łatwa modernizacja układu bez ingerencji w systemy sterowania,
  • Niezawodna praca silnika dzięki monitorowaniu danych z indywidualną wizualizacją i automatycznymi alarmami,
  • Odpowiedzialne zarządzanie zasobami działu utrzymania ruchu, dzięki predykcyjnemu podejściu monitorowania parametrów drgań,
  • Łatwy dostęp do danych nawet z silników, które znajdują w trudno dostępnych miejscach.

  • Zamontowany bezpośrednio na silniku czujnik z serii QM30 mierzy wartości drgań i temperatury.

  • Dane o stanie maszyny wysyłane są za pośrednictwem zastrzeżonej sieci bezprzewodowej. 

  • Panel HMI TX700 wizualizuje zebrane dane.

Wytrzymały czujnik mierzy drgania i temperaturę

Pomiar wibracji umożliwia zdiagnozowanie takich problemów jak luzy mechaniczne, rozosiowania czy przesunięcia wału, lub zacierające się łożysko. Czujniki drgań i temperatury QM30VT1 wykrywają drgania z dużą dokładnością. W tym celu kompaktowy czujnik używają technologii typu MEMS (MicroElectroMechanical System) montuje się po prostu bezpośrednio na bloku silnika za pomocą uchwytu magnetycznego. Stamtąd dostarcza dane dotyczące prędkości i przyspieszenia w dwóch wymiarach w różnych zakresach częstotliwości. Zmiany w danych pomiarowych można następnie wykorzystać do identyfikacji różnych form uszkodzeń.

Również pomiar temperatury silników jest istotny, ponieważ znaczny wzrost temperatury może wskazywać na zużycie lub niewystarczające smarowanie łożyska. Czujnik wykonany w wysokim stopniu ochrony IP67 wykrywa zmiany temperatury w zakresie pomiarowym od -40 ° C do +105 ° C.

Przesyłanie danych przez zastrzeżoną sieć bezprzewodową

Personel konserwacyjny może podłączyć czujnik wibracji i temperatury do zasilanego bateryjnie modułu radiowego DX80. Zmierzone wartości są następnie wysyłane do modułu odbiornika systemu DX80 za pośrednictwem zastrzeżonej sieci bezprzewodowej. 

Dostosowana wizualizacja danych

Personel konserwacyjny widzi wszystkie dane o stanie silnika wyraźnie wyświetlane na HMI / PLC TX700 firmy Turck. Dzięki oprogramowaniu TX VisuPro wartości z silnika mogą być wyświetlane w zmienny sposób. Ponadto użytkownicy mogą odczytywać trendy historyczne, wyodrębniać dane dziennika lub konfigurować alarmy, oraz automatyczne generowanie powiadomień e-mail. Możliwe jest również połączenie Ethernet z siecią firmową, co pozwala na wyszukiwanie danych w całej firmie.

System sterowania jako samodzielne rozwiązanie

Dzięki temu samodzielnemu rozwiązaniu personel konserwacyjny może zawsze przeglądać dane o stanie wszystkich maszyn - czy to na miejscu w HMI, czy też na każdym komputerze w sieci firmowej.

Select Country

Turck worldwide

to top