Identyfikacja narzędzi

System identyfikacyjny BL RFID TURCK umożliwia niezawodne wykrycie prawidłowej końcówki elektrody AEG SVS Schweisstechnik.

Jako specjaliści od spawania i akcesoriów spawalniczych, firma AEG SVS Schweisstechnik Mülheim produkuje przede wszystkim kołpaki elektrod, elektrody nasadowe i związane z nimi głowice tnące. W celu zapewnienia, że właściwe głowice tnące są wykorzystywane do odpowiedniej geometrii nasadki do spawania, firma szukała niezawodnego rozwiązania identyfikacji, które Andres Baker opracował wraz z dwoma studentami jako część końcową pracy nad projektem ich kursu inżynierskiego – przy pełnym wsparciu Turck.
  • Głowica monitorowana oparta na systemie RFID dla frezarki rotacyjnej.

  • Żółta głowica odczytująco-zapisująca odczytuje tag w trakcie obracania głowicy tnącej

  • Zintegrowany nośnik może być umieszczony w głowicy tnącej

Wyzwanie - identyfikacja wycinarki

AEG SVS Schweisstechnik produkuje elektrody zgrzewające oraz końcówki elektrod i około 200 różnych głowic tnących. Jeśli zgrzewarka jest wyposażona w niewłaściwą głowicę tnącą, może to prowadzić do istotnych usterek w procesie produkcyjnym.

Ponieważ głowice tnące są bardzo trudne do identyfikacji wizualnej, firma AEG Schweisstechnik w 2010 poszukiwała sposobu automatyzacji procesu identyfikacji. Celem było również stworzenie aplikacji testowej, aby określić optymalne ustawienia parametrów cięcia dla prędkości, liczby uderzeń i ciśnienia. Firma zwróciła się do Mönchengladbach College for Technology and Media z tym problemem. Andres Baker, który w tym czasie był w trakcie realizacji ostatniego etapu studiów inżynierskich, podjął wyzwanie razem z dwoma kolegami, jako projekt końcowy kursu.

Wsparcie z Turck
Wspierani przez ekspertów firmy Turck początkujący inżynierowie opracowali rozwiązanie systemu identyfikacyjnego RFID, który wykrywa głowice tnące w czasie jej montażu. Głowica odczytująco-zapisująca o średnicy 18 milimetrów jest zamontowana powyżej głowicy tnącej. To nie przeszkadza w procesie cięcia, a jest ona wystarczająco blisko do znacznika, aby zapewnić identyfikację, pomimo szybkiego obrotu. Inżynierowie mają w aplikacji zintegrowane bezpośrednio tagi w głowicach tnących.

Głowica odczytu/zapisu jest podłączona do części modułu BL ident I/O w systemie BL20 Turck I/O. Programowalne w środowisku CoDeSys gateway’e BL20 realizują kontrolę całej aplikacji. Oprócz zadań identyfikacyjnych, inżynierowie opracowali także rozwiązanie, do wykrywania prędkości i kierunku obrotu głowicy tnącej. W tym celu są one wyposażone w dwa czujniki indukcyjne w systemie ekstrakcji wiórów, które wykrywają dwa wgłębienia w głowicy tnącej. Odpowiedni układ sterowania stosowany jest do określania kierunku obrotu i prędkości głowicy tnącej, z impulsem przełącznika tarczy obrotowej. Jeśli zamontowana jest nieprawidłowa głowica tnąca, sygnalizowane jest to żółtą diodą LED i maszyna jest zabezpieczona przed uruchomieniem.

W punkcie testowym wyświetlane są wszystkie parametry cięcia za pomocą interfejsu użytkownika CoDeSys: prędkości, ciśnienia i liczby obrotów cięcia, które mogą być zdefiniowane indywidualnie przez sterownik w celu przetestowania optymalnej konfiguracji dla wycinania odpowiednich nasadek. "Rezultat projektu studenckiego jest dla nas więcej niż zadowalający, ponieważ możemy to rozwiązanie RFID umieścić bezpośrednio w naszym portfolio produktów, niemal bez żadnych dodatkowych zmian", przyznaje Jürgen Rosendahl, menedżer produktu w AEG SVS Schweisstechnik. "Studia inżynierskie na tej uczelni były zawsze na wysokim poziomie technicznym. Także współpraca z firmą Turck była bardzo efektywna, ponieważ jej eksperci wzięli przyszłych inżynierów pod swoje skrzydła i żadne z pytań uczniów nie pozostawiono bez odpowiedzi. "

Select Country

Turck worldwide

to top