System Pick-to-Light przy montażu kokpitów

W swojej fabryce w Zwickau, dostawca motoryzacyjny firma SAS Automotive Systems optymalizuje produkcję modułów kokpitu z systemem Pick-to-light.

Firma SAS Automotive Systems produkuje kokpity dla przemysłu samochodowego, indywidualnie i w trybie „just-in-time”. Dla zakładów montażowych w SAS w Zwickau (Niemcy) oznacza to, że w każdej minucie produkcji, ukończony ma być jeden moduł konstrukcyjny kokpitu. W celu usprawnienia tej pracy, system Pick-to-light wskazuje teraz dokładnie, który składnik ma być zainstalowany w jakiej kolejności. Rozwiązanie Pick-to-light firmy Turck przekonały specjalistów SAS ze względu na kompleksowe podejście do konstrukcji systemu obsługi I/O składającego się z czujników, gateway’a magistrali obiektowej, jak również ze względu na jego łatwą integrację z linią produkcyjną.
  • System optymalizacji procesów produkcyjnych i manualnych Pick-to-light znacznie zmniejsza poziom błędu.

  • Sygnał świetlny oznacza pole ze składnikiem, który ma być zainstalowany w kolejnym kroku

  • Zintegrowany czujnik potwierdza usunięcie automatycznie, poprzez rozproszony sygnał świetlny.

  • Turck BL20 I/O gwarantuje niezawodną komunikację systemu sterowania ze stanowiskami przez sieć Modbus.

  • Oliver Graf, z firmy SAS Automotive Systems

Firma SAS w Zwickau poszukiwała nowych sposobów na ograniczenie potencjalnych źródeł błędów podczas produkcji i składu kokpitów. SAS u Zwickau produkuje kokpity dla zakładu zlokalizowanego obok zakładu produkcyjnego pojazdów Volkswagen. Oliver Graf, współodpowiedzialny za projekt instalacji, opisuje: "Około 2,5 godziny przed terminem dostawy otrzymujemy dane dotyczące popytu, a następnie musimy produkować i dostarczać kokpity w wyznaczonym czasie." Aby być w stanie wyprodukować do 1300 kokpitów dziennie, montaż jednego kokpitu musi się zakończyć w każdej minucie” – dodaje.

Jeśli kontrola jakości wykryje błąd na końcu łańcucha produkcji, to musi być to korygowane ręcznie. Dlatego najprostszym sposobem bezbłędnej produkcji jest zintegrowana kontrola jakości podczas procesu montażu i składowania kokpitów. Zanim został wprowadzony system Pick-to-light monterzy musieli przeczytać odpowiednią konfigurację kokpitu z formularza zamówienia i wyposażyć go odpowiednio. Niemożliwe było uniknięcie błędów.

Mniej błędów z Pick-to-light

Z systemem Pick-to-light firmy Turck i Banner, SAS może radykalnie ograniczyć liczbę błędów podczas montażu kokpitów. System przekłada konfigurację kokpitu w sygnały świetlne, które pokazują montażyście potrzebne składniki w odpowiedniej kolejności. Wszystkie tace wyjściowe zostały wyposażone w światła sygnalizacyjne i monter po prostu bierze składnik z podświetlanej tacy i instaluje go. Sygnał świetlny posiada wbudowany czujnik optyczny, który z kolei automatycznie potwierdza pobranie elementu. System monitoruje postępy i wysyła informacje do linii kontroli produktów; ten analizuje realizację zamówienia i wyzwala sygnały świetlne dla kolejnych kroków i etapów procesu montażowego.

Niechciana aktywacja czujnika światła jest niemożliwa ze względu na tłumienie tła ustawione na 100 mm. Ponadto, system zapewnia kolejny poziom zabezpieczenia, jeśli monter pobiera coś z niewłaściwego zasobnika, czerwony sygnał świetlny natychmiast sygnalizuje błąd.

Konkurencyjna przewaga: podejście systemowe

Firma SAS zdecydowała się skorzystać z rozwiązania firmy Turck z różnych powodów. Jednym z głównych wymogów było zautomatyzowane potwierdzanie przez barierę świetlną lub alternatywne czujniki. Turck nie był jedynym dostawcą, który zaproponował takie rozwiązanie, ale tym, co przekonało klienta do oferty tej właśnie firmy było fakt, że specjaliści automatyki z Mülheim oferowali kompleksowe rozwiązania, a także potrzebny sprzęt do podłączenia do linii produkcyjnej.

Podczas normalnej pracy, 20 stacji montażowych zostało wyposażonych w system Pick-to-light a lampki sygnalizacyjne K50 zostały wdrożone we wszystkich odpowiednich półkach stacji montażowej. System I/O BL20, który połączono przez bramę magistrali obiektowej z układem sterowania linią, jest odpowiedzialny za przesyłanie sygnału pomiędzy lampkami a układem kontrolnym. Konieczne były tylko drobne korekty adaptacyjne dotyczące oprogramowania.

Select Country

Turck worldwide

to top