WYKRYWANIE NAKRĘTEK W PROCESIE SPAWANIA/ZGRZEWANIA

Jednym z etapów produkcyjnych w wielu firmach motoryzacyjnych jest proces zgrzewania/spawania nakrętek do powierzchni metalowych, w celu trwałego połączenia podzespołów. Obecnie w tego typu aplikacjach bardzo często stosowana jest technologia czujników optoelektronicznych, jednakże z uwagi na odbicia światła oraz pozostałości oleju na soczewce technologia ta często zawodzi w przypadku wykrywania nakrętek. Rozwiązaniem tego problemu jest unikalny czujnik NIMFE firmy Turck. Czujnik ten w sposób indukcyjny wykrywa nakrętkę jednocześnie ją pozycjonując. Po umieszczeniu nakrętki na trzpieniu czujnika następuje jej wykrycie i zwolnienie głowicy w celu rozpoczęcie spawania. Natomiast po zakończeniu spawania czujnik sygnalizuje czy nakrętka pozostała w swojej pozycji.

Czujnik firmy Turck jest unikalnym rozwiązaniem na rynku umożliwiającym wykrywanie różnego rodzaju nakrętek, zabezpieczającym produkcję przed kosztownym spawaniem nieistniejących nakrętek i tym samym zabezpieczając przed produkcją wybrakowanych podzespołów.

Korzyści

  • Czujnik NIMFE zapobiega kosztownemu spawaniu nieistniejących nakrętek.
  • Trzpień czujnika ze stali nierdzewnej chroni czujnik i gwarantuje poprawne pozycjonowanie spawanej nakrętki.
  • Detekcja nakrętek w procesie spawania/zgrzewania zapobiega przed produkcją wybrakowanych podzespołów.

  • Welding nut detection prevents off-spec production

  • Turck's welding nut sensor is unique on the market

  • The sensor simultaneously affixes the nut

  • Various welding nut sensor models

Select Country

Turck worldwide

to top