Identyfikacja przyłączy węży procesowych w obszarach sterylnych

Czystość produktu i ochrona personelu są szczególnie ważne w przemyśle farmaceutycznym. Dlatego należy zapewnić, aby pracownicy nie mieli kontaktu z substancjami używanymi do produkcji leków. Aby to zagwarantować, przyłącza węży są zabezpieczone w sterylnym obszarze za pomocą technologii RFID.

W tym celu oba końce węży są wyposażone w elementy RFID. Proces rozpoczyna się dopiero po wykryciu przez głowice odczytu/zapisu prawidłowych unikatowych identyfikatorów UID znaczników. W ten sposób system wykrywa manipulacje i zapewnia, że żaden pracownik nie ma kontaktu z niebezpiecznymi mediami.

Twoje Korzyści

  • Identyfikacja za pomocą systemu BL ident RFID zwiększa bezpieczeństwo systemu i ochronę personelu przy małych i średnich średnicach węży
  • Specyficzny dla systemu znacznik RFID HF zintegrowany z zakrętką
  • Nadaje się do strefy Ex 2

  • Aby rozpocząć proces, głowice odczytu/zapisu muszą wykryć prawidłowe UID

  • Głowice do odczytu/zapisu firmy Turck w obudowie M18

  • Znacznik HF jest zintegrowany z zakrętką

Select Country

Turck worldwide

to top