Identyfikowalność RFID

Jak przemysł motoryzacyjny czerpie korzyści ze stosowania technologii RFID - od dostawcy do realizacji

Przez ponad dwie dekady, przemysł motoryzacyjny wykorzystywał rozwiązania RFID, głównie do identyfikacji swoich systemów transportu karoserii pojazdu. Dzięki ulepszonej technologii i wiedzy motoryzacyjnej specjalistów technologii RFID w firmie Turck, przemysł ten obecnie ma możliwość wyposażenia każdej karoserii, ale również pojedynczych elementów składowych, w nośniki danych, w celu skorzystania z ciągłej identyfikacji i kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym.
  • Rozwiązanie doceniane przez wielu producentów samochodów.

Jedna z głównych zalet technologii RFID: Użytkownik może odczytywać właściwości produktu, a także zapisywać je na nośniku danych. Nośniki danych (znane również jako znaczniki-tagi) mają zastosowanie w ciągu całego cyklu produkcyjnego oraz badań jakościowych. Odpowiednie dane są zapisywane automatycznie na znaczniku i odczytywane w trakcie i na końcu cyklu produkcyjnego. Z gotowego produktu możliwe jest także pozyskanie protokołu zarządzania jakością, który pokazuje wszystkie etapy jego produkcji, jak również wyniki testów jakości.

Kolejną zaletą technologii RFID jest to, że informacje przekazywanie przez elektromagnetyczne fale radiowe są mniej podatne na wpływy środowiskowe. Podczas gdy zastosowane zewnętrznie, drukowane kody kreskowe nie nadają się do użytku np. przy wysokich temperaturach, brudzie lub wilgoci, specjalne nośniki danych RFID i wytrzymałe głowice czytająco-zapisujące, umożliwiają korzystanie z systemów RFID w bardzo trudnych warunkach, nawet poprzez media nieprzezroczyste.

Przemyślenia w branży motoryzacyjnej

Znaczniki odporne na wysokie temperatury mocowane są do wózka, który transportuje karoserię poprzez linię produkcyjną. W ten sposób ścieżka pojazdu może być śledzona od samego korpusu, aż do ostatecznego montażu, tak długo jak system transportu nie zmienia się. W procesie produkcyjnym większość jednotorowych przenośników, wózków lub innych nośników nadwozi pojazdów oraz innych większych elementów, takich jak silniki lub osie, jest identyfikowana tą metodą.
Jeśli nośnik danych jest połączony na stałe z karoserią pojazdu na początku procesu produkcyjnego, może zostać zidentyfikowany bezpiecznie w każdej chwili – poczynając od samej konstrukcji korpusu, poprzez malowanie, aż po końcowy montaż i dostawę.

Identyfikacja nadwozia pojazdu wymaga systemu UHF

Gdy systemy transportowe są wyposażone w znaczniki, odległości między nośnikami danych a połączonymi głowicami odczytująco-zapisującymi są stosunkowo niewielkie. Jeżeli znacznik jest przymocowany bezpośrednio do korpusu pojazdu zakres odczytu nieuchronnie się zwiększa - najczęściej waha się pomiędzy 30 a 100 cm. Z tego powodu, systemy HF nie mogą być stosowane, ponieważ ich zasięg transmisji jest ograniczony. Rozwiązaniem jest wykorzystanie zakresu fal UHF, który pozwala na zasięg do czterech metrów.

Od dostawcy do ostatecznego montażu

Fakt możliwości wykorzystania UHF zadecydował o znacznym obniżeniu cen nośników danych, co przekonało wielu producentów samochodów by wyposażyć wprowadzane nowe modele w nośnik danych, dzięki czemu mogą być one zidentyfikowane w trakcie całego procesu, od korpusu po lakierowanie. Ale to nie wszystko: W dalszych projektach, w których bierze udział firma Turck, testowane są także możliwości identyfikacji RFID części dostarczanych od dostawców, a tym samym optymalizacja całego proces produkcji, aż do końcowego montażu.

Przez ponad dwie dekady, przemysł motoryzacyjny wykorzystywał rozwiązania RFID, głównie do identyfikacji transportu karoserii pojazdu. Dzięki ulepszonej technologii i wiedzy motoryzacyjnej specjalistów RFID Turck, obecnie przemysł motoryzacyjny wyposaża każdą karoserię, a także pojedyncze elementy w nośniki danych, w celu skorzystania z ciągłej identyfikacji i kontroli jakości, w całym procesie produkcyjnym.

Select Country

Turck worldwide

to top