WYKOPY NA MORZU

Odporne na zużycie enkodery QR24 firmy Turck umożliwiają wykrywanie obrotu elektrycznych wciągarek na pogłębiarce nasiębiernej ssącej firmy Reimerswaal.

Poprzednio enkodery ruchu obrotowego wciągarek na pogłębiarkach nasiębiernych ssących firmy Reimerswaal wytrzymywały zaledwie rok z powodu ekstremalnych ciśnień, na jakie były narażone podczas pracy w głębokich morzach. Dlatego holenderska firma elektrotechniczna el-Tec opracowała odporne na zużycie rozwiązanie do wykrywania obrotu wciągarki rury ssącej - stosując indukcyjne enkodery QR24 firmy Turck. Ten enkoder bezstykowy robi wrażenie swoim działaniem, szczególnie z powodu solidnej konstrukcji. Po podłączeniu do sieci Profinet za pomocą wieloprotokołowego systemu I/O BL20 firmy Turck, załoga na pokładzie może teraz sama dokonywać wymiany enkodera.
  • Automatyka na pogłębiarce musi być szczególnie solidna, aby wytrzymać ekstremalne warunki otoczenia.

  • Enkoder QR24 jest ponadto chroniony metalową płytą.

  • Sander Lensen i Dick de Vries (po prawej).

  • Wciągarki prowadzące rurę ssącą, a znajdujący się z lewej u góry enkoder wykrywa obrót wału.

Pogłębiarka nasiębierna wykopuje piasek i żwir z dna morza i transportuje go do swojej ładowni. Reimerswaal jest jedną z największych na świecie pogłębiarek nasiębiernych ssących, z systemem suchego opróżniania. Elementy elektronicznego układu sterowania i instalacji statku, pochodzą z holenderskiej firmy elektrotechnicznej eL-Tec Elektrotechnologie BV.

Centralna rura ssąca jest rozwijana i prowadzona przez trzy stalowe liny, które są nawijane i rozwijane za pomocą wciągarek elektrycznych. Trzy enkodery zamontowane na wciągarkach wykrywają rozwijanie i zwijanie lin na pokładzie Reimerswaal. Dwa inne enkodery są zamontowane na wciągarkach lin, które opuszczają i podnoszą dwa słupy kotwiczne na dziobie i rufie statku.

Częste awarie enkoderów magnetycznych
Poprzednio wszystkie pięć wciągarek było wyposażonych w enkodery magnetyczne ze zintegrowanym interfejsem Profinet. Jednak enkodery te musiały być często wymieniane z powodu awarii mechanicznych. Głębokie morza są bowiem niegościnnym środowiskiem dla elementów elektronicznych.

"Cztery z pięciu enkoderów padły w ciągu roku" opisuje Sander Lensen, programista z el-Tec. Podczas serwisowania on i jego koledzy wielokrotnie musieli przydzielać adres IP nowym enkoderom i programować urządzenia.

Odporne na zużycie i działające w technologii plug and play.
"Nowy enkoder musiał być odporny na zużycie i umożliwiać dokonywanie wymiany enkoderów przez personel techniczny na statkach Reimerswaal" - tak Dick de Vries, szef działu serwisowego firmy el-Tec opisuje podstawowe wymagania dla nowego enkodera. "Musieliśmy zatem poszukać enkodera, który nie posiada żadnego połączenia mechanicznego z wałem wciągarki i jest trwale uszczelniony. Wymaganie te spełniał tylko jeden enkoder na świecie i pochodzi on z firmy Turck."

Interfejs Profinet i wyjście SSI
El-Tec obecnie wykorzystuje bezstykowy czujnik QR24 z wyjściem SSI w wersji tzw. absolutnej. Interfejs Profinet został zaimplementowany przy użyciu bramki Ethernet modułowego systemu I/O BL20 firmy Turck. Enkoder jest podłączony do bramki za pomocą karty wejściowej SSI. To powoduje, że rozwiązanie posiada funkcjonalność plug and play dzięki czemu załoga statku mogła łatwo wymienić enkoder samodzielnie w przypadku awarii. Bramka przechowuje adres Profinet i moduł enkodera może być uruchomiony bez konieczności ustawiania żadnych dodatkowych parametrów. Ta opcja nie byłaby możliwa w enkoderze ze zintegrowanym interfejsem Profinet. "Jeżeli to rozwiązanie przyjmie się na stałe, będziemy stosować QR24 także w innych projektach. Jak dotąd, wygląda to całkiem nieźle”.


Select Country

Turck worldwide

to top