STEROWNIKI PLC IP67 KONTROLUJĄCE TRANSPORT W CHŁODNIACH

Asbreuk Service B.V. wyposażył holenderskiego dostawcę logistycznego we w pełni zautomatyzowany i modułowy system załadunku i rozładunku dla samochodów ciężarowych – zdecentralizowane sterowanie w temperaturze otoczenia do -25 °C

Dla Asbreuk Service modułowość była kluczowym wymogiem gdy konstruktor maszyn specjalnych zainstalował zautomatyzowany system transportu wahadłowego między fabryką dużego producenta żywności a chłodnią. System intralogistyczny do transportu palet składa się z elementów, które są zdalnie sterowane przez kompaktowe moduły Turck TBEN-L5-PLC o stopniu ochrony IP67 - nawet w temperaturze otoczenia -25 ° C. Wieloprotokołowe moduły I/O rozszerzają zakres wejść i wyjść w określonych punktach, podczas gdy wskaźniki świetlne K50 firmy Banner Engineering są używane do sygnalizowania wszelkich usterek wzdłuż linii.

  • Każdy element przenośnika posiada własny sterownik PLC, mogą one być montowane bezpośrednio na linii

  • Do sterowania ręcznego służą dwie szafy sterownicze, w których znajdują się wieloprotokołowe moduły FEN20

  • Urządzenia FEN20 sprawiają, że sygnały konsol sterujących są kompatybilne z magistralą sieciową

  • System firmy Asbreuk Service bez problemu radzi sobie z załadunkiem dwóch ciężarówek na godzinę

  • Kierowca naciska przycisk, aby rozpocząć w pełni zautomatyzowane przenoszenie palet 

  • Wskaźniki LED K50 firmy Banner Engineering informują o stanie modułów znajdujących się na liniach

  • Marco Asbreuk, dyrektor zarządzający Asbreuk Service B.V.

Solidny sterownik PLC redukuje okablowanie

Możliwość zastosowania ich w chłodniach w temperaturze otoczenia -25 ° C zwróciła uwagę holenderskiej rodzinnej firmy na sterowniki Turck IP67 TBEN-L-PLC. „Dla nas ważne było, aby kontroler mógł komunikować się z różnymi systemami magistrali i działać przynajmniej w temperaturach do -30 ° C” - mówi dyrektor zarządzający Marco Asbreuk. „Właściwie jest tylko jeden sterownik PLC odpowiedni dla tego miejsca więc decyzja o zastosowaniu TBEN-L-PLC firmy Turck była mniej lub bardziej oczywista od samego początku”. Zdecentralizowane moduły wymagają również znacznie mniej okablowania. Według Asbreuka umożliwia to „olbrzymią oszczędność kosztów, zwłaszcza w obszarze chłodni, która wymaga użycia specjalnych kabli”.

Autonomiczny system przenośników z kontrolą palet

W fabryce producenta frytek Asbreuk Service wyposażył każdy z 32 modułów liniowych we własny sterownik. Moduły te obejmują przenośniki łańcuchowe i rolkowe a także sekcję do kontroli palet. Czujniki laserowe sprawdzają tutaj czy paleta nie jest zbyt szeroka - i dlatego jest nieprawidłowo zapakowana. Lasery i skanery są podłączone lokalnie do odpowiedniego sterownika PLC firmy Turck. Do usuwania palet używany jest identyczny moduł TBEN-L-PLC, który działa jako sterownik centralny wyższego poziomu i jest podłączony za pośrednictwem magistrali CAN.

Rozszerzenie przez ultra kompaktowy TBEN-S-2COM

Do przenoszenia pojedynczych palet ze zwykłej linii do bufora wymagany jest przenośnik z trzema kierunkami. Ponieważ każdy kierunek wymaga oddzielnego portu RS485, jeden moduł I/O firmy Turck zapewnia dodatkowy zakres interfejsów w tym węźle. Ultrakompaktowy moduł I / O TBEN-S-2COM łączy interfejsy szeregowe bezpośrednio w terenie ze sterownikiem przez Profinet, dzięki czemu zachowana jest funkcjonalność RS485.

Jeśli jednak pracownik musi interweniować w trwającym procesie, może indywidualnie sterować odcinkami linii za pomocą dwóch modułowych i zdecentralizowanych paneli operatorskich. Możliwe są takie funkcje, jak kontrolowany postój lub przebieg trasą alternatywną. Wielokolorowe wkaźniki świetlne K50 od partnera optoelektronicznego firmy Turck, firmy Banner Engineering, wskazują tutaj na przykład moduł, w którym występuje usterka lub sekcję przenośnika, która jest obecnie w trybie ręcznym.

Moduły wieloprotokołowe w szafie sterowniczej

Nadajniki sygnału, takie jak napędy przyciskowe na konsolach sterujących, wymagają dodatkowych wejść i wyjść. Dlatego też holenderscy inżynierowie zainstalowali w szafach trzy urządzenia I / O IP20: wieloprotokołowe moduły FEN20-16DXP firmy Turck skutecznie w krótkim czasie umożliwiają podłączenie standardowych sygnałów przełączających do magistrali. Jednak zastosowanie modułów FEN20 nie ogranicza się tylko do konsol sterujących: sterowanie centralne jest nadal zachowane w systemie automatycznego załadunku ciężarówek (ATL), do którego palety docierają za pomocą podnośnika hydraulicznego. Obszar jest monitorowany przez centralnie sterowaną przetwornicę częstotliwości i sterownik PLC firmy Siemens. Turck FEN20 oferuje dodatkowe wejścia i wyjścia w szafie sterowniczej i komunikuje się z głównym sterownikiem. Asbreuk nie wyklucza jednak możliwości szybkiego wdrożenia zdecentralizowanego działania strefy ATL.

Select Country

Turck worldwide

to top