Kontrola połączeń rurowych w strefie ex przy pomocy RFID

Zamknięty w obudowie czytnik HF identyfikuje przyłącza rur bezpośrednio w strefie Atex 1/21 i przesyła dane do bramek Ethernet w strefie 2/22

Nieprawidłowo podłączone media lub nieszczelne połączenia mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa zakładu, jakości produktów i zdrowia pracowników. Napełnienie zbiornika zawierającego kwas azotowy kwasem solnym powoduje reakcje chemiczne, które stanowią poważne potencjalne zagrożenie. Aby zapewnić prawidłowe połączenie między rurą a odpowiednim punktem przyłącza, firma Turck oferuje kompleksowe, kompletne rozwiązanie HF RFID dla strefy 1/21. Dopiero wtedy, gdy specjalna głowica do odczytu/zapisu wykryje prawidłową rurę, uruchamiany jest sygnał otwarcia zaworu pompy. Dzięki RFID możliwe jest również przesyłanie informacji, takich jak data czy godzina operacji.

Twoje Korzyści

  • Większe bezpieczeństwo instalacji: Zawory otwierają się dopiero po prawidłowym zidentyfikowaniu odpowiednich połączeń rur
  • Wysoki standard jakości: niezawodna identyfikacja i dokumentacja półproduktów i komponentów
  • Funkcja Track & trace: pełna identyfikowalność produktów dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu RFID
  • Ochrona przed manipulacją: dopasowanie określonych danych RFID zamiast wykrywania indukcyjnego kodu binarnego

  • TN-R42/TC-EX wykrywa znaczniki RFID osadzone w nasadkach na kolektorze sprzęgającym

  • Łańcuch jest zaprojektowany tak, aby nasadkę ze znacznikiem można było założyć na głowicę do IO

  • Modułowy system BL20 firmy Turck przetwarza dane czytnika RFID

Czytnik RFID w strefie Ex

Zamknięty w obudowie czytnik HF-RFID firmy Turck TNR42/TC-EX umożliwia użycie w obszarze niebezpiecznym (strefa 1/21). W celu sprawdzenia poprawności połączenia wykrywa na przyłączu rury znacznik przymocowany do końca rury. Głowica odczytu/zapisu przekazuje odczytane bezkontaktowo dane przewodowo na odległość nawet do 50 m do systemu BL20 firmy Turck, składającego się z modułu RFID I/O i bramki Ethernet. W porównaniu z czytnikami RFID dla strefy 1 w obudowach ognioszczelnych, TN-R42/TC-Ex jest znacznie łatwiejszy w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji. Jego interfejs działa jednak w taki sam sposób, jak standardowa głowica odczytu/zapisu dla obszaru bezpiecznego. 

Transfer danych przez wieloprotokołowy Ethernet

Modułowy system BL20 może być zainstalowany w strefie 2/22 i może przetwarzać inne informacje oprócz identyfikacji rury, takie jak gniazdo, dane, czas lub stopień zanieczyszczenia rury. Technologia wieloprotokołowa firmy Turck umożliwia przesyłanie danych do systemu sterowania za pomocą trzech protokołów Ethernet – Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP.

Znaczniki RFID specyficzne dla zastosowania

Dostępne są różne typy znaczników dostosowane do wymagań konkretnych zastosowań, w tym wariant szklany. Znaczniki RFID mogą być również osadzone bezpośrednio w metalowej nasadce lub przymocowane klipsem.

Select Country

Turck worldwide

to top