Programowalna w codesys bramka BL20 steruje systemem do przetwarzania obrazu

Systemy przetwarzania obrazu PALC firmy ISW wykorzystują programowalny w Codesys gateway BL20 firmy Turck do sprawdzania kodów DataMatrix i zwykłego tekstu

Zaawansowane systemy przetwarzania obrazu produkowane przez niemiecką firmę Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH (ISW) znajdują zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. W maszynach z serii PALC programowalna w Codesys bramka BL20 firmy Turck przetwarza sygnały z różnych czujników i urządzeń, pracując jako PLC i koordynując funkcje podsystemów. Proste programowanie i optymalne wymiary dla tego zastosowania były jednymi z kluczowych czynników przy wyborze systemu BL20.

  • Kartony przesuwają się na przenośniku taśmowym obok kamery, która kontroluje jakość druku

  • Ten czujnik fotoelektryczny w obszarze odrzutów jednostki PALC ...

  • ... służy do weryfikacji odrzucenia

  • Firma ISW zaprogramowała sterowanie całym PALC na bramce BL20 za pomocą Codesys

  • Kamera sprawdza jakość druku

  • Urządzenie PALC firmy Industrielle Sensorsysteme Wichmann GmbH (ISW)

  • „PLC to rdzeń systemu” Tobias Wichmann, ISW GmbH

Urządzenie PALC (Package Aggregation Line Controller) jest najczęściej stosowane w sektorze farmaceutycznym. W standardowym zastosowaniu maszyna znakuje złożone pudełko unikalnym numerem seryjnym, danymi specyficznymi dla produktu oraz kodem DataMatrix. Następnie sprawdzana jest jakość druku. Jest to konieczne, aby zagwarantować czytelność u klienta końcowego (tj. w aptece).

Urządzenie PALC składa się z przenośnika taśmowego, który podaje złożone pudełka do kamery z systemem oświetlenia. Czujnik fotoelektryczny na wejściu inicjuje uruchomienie procesu drukowania i pomiaru. Jest to połączone z innym sygnałem z enkodera obrotowego na silniku, który we właściwym czasie uruchamia drukarkę i kamerę. Kamera sprawdza jakość druku na podstawie nauczonych parametrów. Jeśli wynik drukowania nie jest zgodny z wartościami docelowymi, dysza sprężonego powietrza wydmuchuje złożone pudełko z taśmy przenośnika do zsypu odrzutów. Dysza wydmuchująca wadliwe pudełka (NOK) z taśmy jest uruchamiana przez kolejny czujnik fotoelektryczny.

Łatwa obsługa

Oba  czujniki fotoelektryczne zostały opracowane przez firmę Banner Engineering, partnera firmy Turck w zakresie rozwiązań optoelektronicznych. Prostota systemu to także jego siła: „Nie musieliśmy uczyć systemu ani robić nic podobnego. Czujnik fotoelektryczny jest wyposażony w odbłyśnik i pracuje w trybie refleksyjnym. Odcięcie tła lub przedniego planu jest tutaj niepotrzebne” – mówi Tobias Wichmann. Czujnik sprężonego powietrza firmy Turck (M12E-VP44X-H1141) zapewnia również łatwą obsługę. Znajduje się w jednostce serwisowej dyszy i potwierdza obecność sprężonego powietrza kiedy jest ono wymagane.

Bramka programowalna w Codesys jako PLC

„PLC jest sercem systemu”, mówi przedstawiciel firmy ISW. W tym przypadku to programowalna bramka BL20 firmy Turck obsługuje zadania sterowania. „Wszystkie sygnały są gromadzone i przetwarzane  w sterowniku PLC: sygnały IPC, z czujników, sygnały wyzwalające, sygnały z inspekcji kamerą, monitorowania sprężonego powietrza i inne” — kontynuuje Wichmann. „Programowalna w Codesys bramka BL20 firmy Turck ma idealne wymiary do tego zastosowania. Oczywiście sterowniki PLC głównych producentów również mogłyby sprostać temu zadaniu, ale byłyby niepotrzebnie drogie i skomplikowane. Kolejną korzyścią był fakt, że mieliśmy już doświadczenie z Codesys w firmie i mogliśmy szybko zaprogramować nasze rozwiązanie dzięki BL20. Wybór odpowiedniego kontrolera dla PALC był zatem łatwy”. Komunikacja między komputerem przemysłowym a bramką jest realizowana za pośrednictwem połączenia Ethernet TCP/IP.

Select Country

Turck worldwide

to top