Cele spawalnicze robotów połączone w sieci Ethernet+

Switche w IP67 redukują okablowanie i czasy cyklu w aplikacjach z występującą wymianą narzędzi

Typowe wyzwania w komunikowaniu celi robotów w procesiekonstrukcji karoserii to osiągnięcie krótkich czasów cyklu pomimo wymiany narzędzi lub przesyłania danych z kamer tak szybko, aby roboty mogły być ustawiane i korygowane w trakcie trwania procesu. Ponadto ruch danych musi być bezpieczny, a cała aplikacja musi być maksymalnie dostępna.

Cut-through i porty GBit dla większej przepustowości danych

Zarządzalny switch Ethernet TBEN-L-SE-M2 przesyła swoje ramki danych przez cut-through. W ten sposób minimalizuje czasy opóźnienia, ponieważ transmisja danych rozpoczyna się bezpośrednio, gdy tylko wiadomo, gdzie ramka ma zostać przesłana. Kamery IP mogą być również używane do kierowania robota w procesie - zamiast późniejszego sprawdzania jakości produktu. Ponadto switch z dwoma portami GBit tworzy szybką sieć.

KORZYŚCI

  • Wymiana narżedzi pniżej 150 ms dzięki high-speed link-up
  • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki firewall, NAT routing i VLAN
  • Wysoka przepustowość danych dzięki złączom GBit i cut-through forwarding 
  • Wysoka dostępność dzięki monitorowaniu obciążenia sieci i barierze transmisji 
  • Wymagane jest minimalne okablowanie, ponieważ stopień ochrony IP67 umożliwia montaż bezpośrednio na obiekcie

  • Highspeed-Backbone zabezpiecza transmisję danych pomiędzy Switchami a Sterowaniem

  • Nadawanie adresów bezpośrenio na portach

  • Redukcja okablowania dzięki wykonaniu w IP67 dającemu możliwoś montażu bezpośrednio na obiekcie

  • Dzięki Multicastowi więcej użytkowników ma dostęp do Streamu Kamery-IP

Szwitch przyspiesza wymianę narzędzi, zapewniając krótkie czasy nawiązywania połączenia. Urządzenia Ethernet / IP z Quick-Connect i urządzeniami Profinet z szybkim uruchamianiem są dostępne online w mniej niż 150 milisekund. Szybka wymiana narzędzi umożliwia efektywne wykorzystanie robotów nawet przy dużej różnorodności produktów. 

Wysoka dostępność dzięki monitorowaniu obciążenia sieci i ochronie przed burzą broadcastową 

Jeśli switche działają na granicy swojej wydajności, zwykle nie jest to zauważane lub zauważane jest zbyt późno. Niemniej jednak ten stan jest krytyczny dla dostępności systemu, ponieważ może łatwo doprowadzić do przeciążenia pamięci, a tym samym do awarii urządzenia sieciowego. Zintegrowane monitorowanie obciążenia sieci umożliwia przegląd portów na podstawie tego, jaka przepustowość jest nadal dostępna jako rezerwa. Aby zapewnić, że niekontrolowane broadcasty nie zajmują tymczasowo całej przepustowości sieci, switch ma zintegrowaną funkcję „Broadcast Storm Protection”. 

VLAN, firewall i NAT routing gwarantują maksymalne bezpieczeństwo sieci

Sieci produkcyjne i zarządzania można oddzielić za pomocą sieci wirtualnych (VLAN). Umożliwia to lepszą kontrolę praw dostępu. Oprócz zintegrowanego firewalla funkcja NAT routingu zapewnia również większe bezpieczeństwo. NAT routing pozwala uniknąć konfliktu adresów IP. Urządzenia są następnie adresowane za pośrednictwem aliasu IP, co również zapobiega manipulacjom i nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń.

Select Country

Turck worldwide

to top