NIECH WODA PŁYNIE

W porcie Taicang rozległy system spryskiwaczy redukuje zanieczyszczenia pyłami, spowodowane ładowaniem na statki rudy żelaza - system ten obsługują moduły sieci obiektowej firmy Turck.

Port Taicang Wugang będzie drugim co do wielkości portem obsługującym lokalną produkcję żelaza i stali w Regionie Jangcy w Chinach. Aby zredukować wpływ na środowisko pyłu powstającego przy załadunku na statki rudy żelaza, firma obsługująca port zdecydowała o zainstalowaniu systemu spryskiwaczy, który jest sterowany przez lokalny sterownik SPS. Stacje I/O BL20 oraz wzmacniacze sygnału magistrali Profibus firmy Turck, gwarantują niezawodną komunikację w sieci Profibus pomiędzy sterownikiem SPS, a spryskiwaczami.
  • Nowoczesny zakład spedycji rudy żelaza został opracowany w porcie Taicang Wugang.

  • Każdy spryskiwacz jest wyposażony w szafkę sterowniczą ze stacją BL20.

Port Taicang, znajdujący się na południowym brzegu ujścia rzeki Jangcy jest najlepszym skrzyżowaniem dla skoordynowanego transportu rzecznego i morskiego. W celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na import rudy żelaza i dostarczenia wydajnych usług transportowych rudy w regionie Jangcy, Grupa Ningbo Portm, Grupa Wuhan Iron&Steel oraz Grupa Sinotrans utworzyły w 2003 roku spółkę joint venture o nazwie Taicang Wugang Port Company Limited. Obok portu Ningbo, port Taicang Wugang będzie drugim co do wielkości portem obsługującym lokalną produkcję żelaza i stali. Po ukończeniu budowy portu, roczny wolumen przeładunków wyniesie do 30 milionów ton.

System spryskiwaczy przeciw pyłom.
W porcie Taicang Wugang pracuje olbrzymia koparka kołowa wielonaczyniowa, obsługująca przeładunek materiałów sypkich. Podczas ładowania towaru na statki powstaje duża ilość pyłu. Firma obsługująca port zdecydowała więc o zainstalowaniu systemu spryskiwaczy, w celu zredukowania wpływu pyłu na środowisko. Aby pokryć cały obszar, zainstalowano po dwadzieścia jeden spryskiwaczy na każdej z kolumn na długości 800 metrów. Istnieją dwie tradycyjne metody sterowania systemem spryskiwaczy. W pierwszej z nich każdy spryskiwacz jest połączony kablem z centralną jednostką sterującą. Opcja ta pozwala na łatwy rozruch i zaprogramowanie systemu, jednak konieczność ułożenia niezliczonej ilości kabli, prowadzi do znacznego wzrostu kosztów.

Druga z metod polega na wyposażeniu każdego spryskiwacza w mały układ SPS do sterowania. Chociaż ta metoda może rozwiązać problem okablowania, to duża liczba małych jednostek SPS, zwiększa koszty materiałów i robocizny, ponieważ wymagane jest zaprogramowanie. Ponadto takie lokalne rozwiązanie nie jest idealne dla prac konserwacyjnych. Dla integratora systemu, firmy Shanghai TGE Environment Equipment & Engineering Co Ltd., odpowiadającej za instalację systemu sterowania, programowanie i odbiór techniczny, liczyło się tylko rozwiązanie z zastosowaniem magistrali sieci obiektowej. Mogą w nim być wykorzystane wszystkie zalety centralnego sterowania, bez wad kompleksowego okablowania. Wszystkie sygnały są zbierane ze stacji I/O bezpośrednio w spryskiwaczach i wysyłane siecią Profibus do sterowników.

Elastyczny system BL20.
Po porównaniu różnych produktów dostępnych na rynku, integrator systemu wybrał rozproszony system I/O BL20 Economy firmy Turck. Przy swojej budowie modułowej, wysokiej gęstości sygnału, małych wymiarach i niskiej cenie na kanał, rozwiązanie magistrali obiektowej firmy Turck było wyborem oczywistym.

Inną przyczyną tego, że został wybrany system BL20, było też oprogramowanie pomocniczo-diagnostyczne I/O Assistant firmy Turck. Narzędzie oparte na technologii FDT/DTM pomaga użytkownikowi podczas projektowania, rozruchu i konserwacji sieci. Przy pomocy oprogramowania I/O Assistant można skonfigurować każdą ze stacji BL20 w terenie, bez konieczności podłączenia do sterownika głównego.


Select Country

Turck worldwide

to top