Wykrywanie karoserii

Głowica odcytująco/zapisująca UHF z serii Q300

Wyzwanie związane z produkcją just-in-sequence

Produkcja just-in-sequence w przemyśle motoryzacyjnym wymaga ciągłej informacji o aktualnej lokalizacji poszczególnych pojazdów. Oprócz standardowych komponentów karoserie wyposażone są również w tagi RFID. Tagi są często montowane w nadkolach. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), który jest używany bezpośrednio przez system sterowania do przypisywania etapów produkcji i komponentów stosowanych do budowy, jest przechowywany w tagach. Środowisko zawierające dużą ilość metalu prowadzi tutaj do odbić, które mogą powodować przeregulowania lub dziury odczytu.

Twoje korzyści

  • Maksymalna szybkość akwizycji przez przełączanie polaryzacji
  • Wysokie bezpieczeństwo inwestycyjne ze względu na brak ingerencji instalacji RFID w istniejące systemy informatyczne
  • Minimalny wysiłek związany z instalacją dzięki technologii Power over Ethernet (PoE) i integracji wejść/wyjść

  • Do instalacji elektrycznej Q300 wystarczy jeden przewód Ethernet

  • W środowisku z dużą ilością metalu przełączanie polaryzacji anteny Q300 zapewnia pełną identyfikowalność

Pełna identyfikowalność

Przełączanie polaryzacji głowicy odczytująco/zapisującej UHF RFID Q300 zapewnia rozpoznawanie tagów na kilku płaszczyznach polaryzacji. Maksymalizuje współczynnik wykrywalności, a tym samym zapewnia najwyższą jakość procesu. Pozwala to na redukcję kosztów wynikającą z braku potrzeby implementacji dodatkowych algorytmów oraz urządzeń.

Głowica odczytująco/zapisująca UHF RFID Q300-CDS może pracować w trzech sieciach Ethernet w postaci Profinet, Ethernet / IP lub Modbus TCP. Jest to wielka zaleta dla międzynarodowych producentów posiadających kontrolery różnych sieci. Technologia Power over Ethernet eliminuje nawet potrzebę oddzielnego doprowadzenia zasilania.

Q300 można podłączyć przez Ethernet bezpośrednio do sterownika lub innego systemu. Użytkownicy nie potrzebują dodatkowego interfejsu. Oznacza to, że interwencja w istniejącą aplikację jest minimalna. Dzięki swojej elastyczności Q300 zwiększa bezpieczeństwo inwestycji w aplikację UHF.

Select Country

Turck worldwide

to top