ZDECENTRALIZOWANE STEROWANIE MUTINGIEM ELEKTROCZUŁEGO SPRZĘTU

Hybrydowy moduł wejść/ wyjść bezpieczeństwa zapewnia efektywny przepływ materiału oraz pełną funkcjonalność bezpieczeństwa bezpośrednio na maszynie

Elektroczułe wyposażenie ochronne (ESPE) służy do zapobiegania przypadkowemu pojawieniu się pracowników lub przedmiotów w obszarze niebezpiecznym. Jeśli takie zdarzenie wystąpi lub jest prawdopodobne, system wyzwala zatrzymanie awaryjne maszyny. Musi jednak istnieć możliwość bezpiecznego obejścia (mutingu) ESPE za każdym razem, gdy obiekt związany z procesem przechodzi przez kurtyny świetlne. Może to być na przykład pojemnik na naczynia w przypadku półautomatycznego systemu czyszczenia. Aby kontrolować oba scenariusze bezpośrednio na maszynie, firma Turck oferuje rozwiązanie systemowe ze zdecentralizowaną funkcją bezpieczeństwa.

TWOJE KORZYŚCI

  • Krótszy czas wprowadzenia na rynek dzięki wstępnym testom modułowej aplikacji bezpieczeństwa
  • Wyższa dostępność instalacji, ponieważ funkcje bezpieczeństwa są sterowane lokalnie w pojedynczych segmentach
  • Stopień ochrony IP67 i zwiększony zakres temperatur zapewniają dużą elastyczność podczas montażu modułów wejść / wyjść
  • Porty IO-Link pozwalają użytkownikom rozszerzyć system o dodatkowe elementy bezpieczeństwa

  • Tylko niektóre przedmioty, takie jak ten pojemnik, mogą być podawane do systemu czyszczącego

  • Cztery czujniki indukcyjne połączone szeregowo wykrywają pojemnik w drodze do maszyny

  • Moduł wejść/wyjść firmy Turck gwarantuje niezawodny muting ESPE - dzięki zdecentralizowanej inteligencji

Czterostrefowy muting z czujnikami indukcyjnymi

Szeregowe ustawienie czterech czujników indukcyjnych umożliwia muting elektroczułego sprzętu ochronnego przez odpowiednio uplasowany pojemnik. Jeśli pierwsze dwa czujniki zbliżeniowe wykryją obiekt, kurtyny świetlne bezpieczeństwa nie powodują zatrzymania awaryjnego. Jak tylko pojemnik zostanie całkowicie przetransportowany przez kurtynę świetlną i tylko czujniki w pozycjach 3 i 4 zadziałają, ESPE jest ponownie aktywny.

Rozszerona ochrona przed manipulacją

Dodatkową ochronę przed manipulacją systemem można zapewnić poprzez wykrywanie wagi lub wysokości kontenerów. Technologia RFID to kolejna opcja, z głowicą odczytu / zapisu identyfikującą tagi każdego pojemnika i przesyłającą sygnały wyzwalające dla mutingu ESPE.

Moduły Safety I/O z ochroną IP67

Koordynacja aktywnego i obejściowego ESPE jest zadaniem dla modułów wejść / wyjść bezpieczeństwa w postaci TBPN (Profinet / Profisafe) lub TBIP (CIP Safety) firmy Turck - jako model hybrydowy lub z pełnym bezpieczeństwem. Dzięki modułom IP67 użytkownicy mogą realizować wszystkie funkcje związane z bezpieczeństwem w bezpośrednim sąsiedztwie strefy niebezpiecznej. Komunikacja z nadrzędnym PLC jest w ten sposób niezawodnie utrzymywana, podczas gdy moduł I / O na maszynie umożliwia krótkie czasy cykli.

Wstępne testy funkcjonalności

Dzięki zdecentralizowanej funkcji bezpieczeństwa blokowych modułów I / O konstruktorzy maszyn i integratorzy mogą przeprowadzać testy systemu przed uruchomieniem. Eliminuje to potrzebę kosztownej procedury testowej na miejscu, zwłaszcza gdy aplikacje bezpieczeństwa składają się z wielu komponentów. 

Modułowość zwiększa niezawodność

Rozproszona inteligencja umożliwia tworzenie koncepcji systemów modułowych. Korzyści stają się widoczne nie tylko w krótszym czasie wprowadzania na rynek, ale także w większej dostępności instalacji. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, takiego jak zerwanie przewodu, funkcje bezpieczeństwa pozostają nienaruszone.

Select Country

Turck worldwide

to top