STEROWANIE LOKALNE

Zastosowanie rozproszonych stacji I/O pozwoliło na skrócenie o połowę czasu instalacji systemów sterowania w fabryce przekąsek Peerless Machinery Corporation

Peerless Machinery Corporation zdecydowała się na użycie modułów firmy Turck wraz z rozproszonymi modułami I/O, w celu zbudowania podstacji sterowniczych, które umożliwiają sterowanie procesami bezpośrednio z poziomu lokalnego fabryki. Technologia Plug and Play firmy Turck pozwoliła firmie Peerless na zainstalowanie rozproszonych I/O w dowolnym punkcie, gdzie tylko potrzebna jest sieć EtherNet/IP.
  • Firma Turck wprowadziła podstacje na każdej z maszyn, w celu umożliwienia lokalnego sterowania

Dostosowywanie produktu

Peerless Machinery Corporation dostarcza zintegrowane systemy dla swoich klientów, takie jak systemy do obsługi ciasta, które transportują ciasto z miksera do urządzenia wyrabiającego i formującego.

 Pierwszą przeszkodą w Peerless była standaryzacja protokołu sieci, który umożliwiłby synchronizację wszystkie systemów tak aby mogły one działać w tandemie. Peerless postanowiło wykorzystać protokół sieciowy EtherNet/IP, ponieważ zapewnia ściślejszą kontrolę i pomógł firmie w usprawnieniu działań. „Postrzegamy EtherNet / IP, jako nowo powstający standard, gdyż zyskuje on akceptację dla zastosowań w przemyśle na całym świecie”, mówi Eric Cruse, Inżynier Kontroli z firmy Peerless. „Chcieliśmy również zbudować system, który pozwoli na rozszerzenie informacji diagnostycznych i zapewni otwartą platformę dla naszych klientów.” Choć wdrożenie Ethernet / IP pozwoliło firmie na ściślejszą kontrolę, Peerless wciąż jeszcze posiadało scentralizowane szafy sterownicze, ze sporą ilością napędów i sterowników PLC, które były połączone za pomocą klasycznych kabli od maszyn do sterowników. Ze względu na układ pomieszczeń w fabryce, linie przewodowe mają nawet do 7,6m długości i w niektórych przypadkach są wszystkie razem poprowadzone do całkiem innego pomieszczenia.

Kolejnym wyzwaniem dla firmy jest utrzymanie czystego środowiska produkcyjnego, nieszkodliwego dla kluczowych podzespołów, które są istotne dla utrzymania ruchu. Ponieważ wszystkie aplikacje w Peerless są stosowane w przemyśle spożywczym, konieczne jest, by maszyny były utrzymane w sanitarnych warunkach. Wysokie ciśnienie, wysokie temperatury w myjkach, częste mycie przy użyciu żrących środków czyszczących, to środki niezbędne do utrzymania sterylnego środowiska pracy.

 

Implementacja standardu I/O

Aby rozwiązać te problemy, Peerless zdecydowało się na zastosowanie rozproszonych modułów I/O, aby przenieść główny panel sterowania z dala od potencjalnie nieprzyjaznych warunków otoczenia. Firma dokonała tego poprzez zbudowanie podstacji na każdej maszynie z wykorzystaniem modułu Turck USA’s BL20 EtherNet/IP, z terminalem przewodowym I/O. BL20 jest modułem I/O o stopniu ochrony IP20, przeznaczonym do instalacji wewnątrz szaf sterowniczych i pozwala na lokalne sterowanie, jakie jest potrzebne na hali produkcyjnej, bez użycia pierwotnego panelu sterującego. „Zdecydowaliśmy się na zastosowanie modelu BL20 Turck, ponieważ pozwala łatwo rozwiązać problem bezpośrednio na maszynie”- dodaje Cruse. Peerless wykorzystuje również skrzynki połączeniowe NEMA4X firmy Turck w rozproszonej strukturze I/O, i przeprowadza połączenia wszystkich zlokalizowanych czujników i innych urządzeń za pośrednictwem tych skrzynek.

 Każda podstacja zawiera jeden układ BL20, który utrzymuje kontrolę nad jednym urządzeniem i wykorzystuje kompleksowo połączone kable przewodowe Turck do przesyłania informacji ze stacji do głównej szafy sterowniczej. W ten sposób w Peerless nie ma już potrzeby instalacji długich linii kablowych oraz połączeń kablowych między każdą szafą sterowniczą a maszyną. „Przejście na rozproszone moduły I/O ogranicza czas instalacji urządzeń w fabryce o połowę”, dodaje Cruse.

Select Country

Turck worldwide

to top