Pick-to-light

Czym jest system „pick-to-light”?

Rozwiązanie „pick-to-light” firmy Turck to system weryfikacji pobrań wspomagający proces montażu poprzez podświetlenie kolejnych pozycji, w których znajdują się komponenty niezbędne do realizacji kolejnego etapu instalacji. Zarówno prawidłowe, jak i błędne działanie operatora jest sygnalizowane odpowiednim kolorem wskaźnika świetlnego. Dostępną opcją jest również sygnalizacja dźwiękowa. Zakończenie pobrania danego komponentu może być potwierdzane automatycznie (czujnik fotoelektryczny) lub ręcznie (przycisk).

System „pick-to-Light” firmy Turck to kompletne rozwiązanie przeznaczone do aplikacji montażu ręcznego lub sprawnego i szybkiego pobierania towarów w zastosowaniach logistycznych (np. magazyn).

Wszystkie podzespoły systemu „pick-to-light” firmy Turck są doskonale dopasowane, zapewniając szybką i niezawodną instalację oraz niskie koszty utrzymania.

Select Country

Turck worldwide

to top