Identyfikacja mobilnych pojemników

W przemyśle farmaceutycznym szczególnie ważna jest czystość produktów. Otwieranie i zamykanie zapieczętowanych pojemników stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Dzięki systemowi RFID BL ident firmy Turck, mobilne pojemniki można sprawdzić bez konieczności ich otwierania. Wykorzystując technologię HF RFID, główne dane pojemnika, takie jak zawartość, znacznik czasu czy perforacja, są automatycznie zapisywane, pobierane i sprawdzane, co pozwala wykluczyć błędy i zwiększyć wydajność produkcji.

Twoje Korzyści

  • System BL ident RFID zapewnia jakość produktu poprzez automatyczne wykrywanie pojemników mobilnych
  • Duża elastyczność — można stosować do różnych komponentów

  • Głowica odczytująco-zapisująca odczytuje i zapisuje w znaczniku na pojemnikach mobilnych...

  • … aby pojemnik można było jednoznacznie zidentyfikować

  • Głowica odczytu/zapisu TN-Q14-0.15-RS4.47T 

  • Znacznik BL ident z pamięcią 128 bajtów

Select Country

Turck worldwide

to top