Identyfikacja mobilnych pojemników przy pomocy czytników ręcznych

Identyfikacja mobilnych pojemników jest szczególnie ważna w branży farmaceutycznej, ponieważ czystość i bezpieczeństwo produkcji muszą spełniać najwyższe standardy. Mobilne pojemniki można identyfikować i monitorować za pomocą RFID. W ten sposób znacznik przechowuje na przykład znacznik czasu, który może być odczytany przez pracownika za pomocą czytnika ręcznego.

Monitoring za pomocą RFID umożliwia automatyczne odrzucenie zawartości mobilnego pojemnika po jego sterylizacji lub po upływie terminu przydatności prekursora. Możliwa jest również automatyczna ponowna sterylizacja. W ten sposób jakość produktu jest zapewniona w trakcie i po procesie bez skomplikowanego ręcznego monitorowania.

Twoje Korzyści

  • BL ident zapewnia jakość produktów farmaceutycznych poprzez monitorowanie identyfikacji i znacznika czasu sterylizowanego pojemnika
  • Wysoka elastyczność dzięki ręcznemu pozycjonowaniu urządzenia do odczytu HF

  • Pojemniki można łatwo zidentyfikować za handhelda i taga

  • Znacznik można odczytać w dowolnym miejscu za pomocą urządzenia przenośnego (handhelda)

  • Tagi z serii BL

Select Country

Turck worldwide

to top