IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu technologii RFID można doskonale dopasować rosnące wymagania zarówno w zakresie wydajności produkcji, jak i bezpieczeństwa żywności. Automatyczna wymiana danych nie wymaga dokładnego pozycjonowania produktu. Informacje na nośnikach danych można w każdej chwili modyfikować, a wszystkie części są doskonale zabezpieczone przed czyszczeniem środkami chemicznymi, wysoką temperaturą, ciśnieniem i wilgocią.

Stosowanie RFID w produkcji żywności jest zatem warunkiem koniecznym dla w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego

TWOJE KORZYŚCI

  • BL ident niezawodnie wykrywa ruchome pojemniki na żywność, poprawiając w ten sposób wydajność produkcji oraz jakość i identyfikowalność produktów spożywczych
  • Zoptymalizowane pod kątem aplikacji nośniki danych i głowice odczytu / zapisu do zastosowań w branży spożywczej

  • Transport containers for food

  • Lateral positioning tolerance

  • Data carrier TW-R50-B128, Read/write head TNLR-Q80L400

Select Country

Turck worldwide

to top