Automatyzacja skidów modułowych w oparciu o ethernet

Oszczędność miejsca i łatwość łączenia dzięki komunikacji Ethernet

Modułowe skidy mają na celu uelastycznienie produkcji w przemyśle procesowym. W tym celu skidy procesowe muszą być łatwe do łączenia w celu rozszerzenia lub przeniesienia mocy produkcyjnych. Wymaga to znormalizowanych interfejsów między modułami. Ethernet jest tutaj idealnym interfejsem komunikacyjnym. Konektory wielożyłowe lub inne rozwiązania typu punkt-punkt są znacznie bardziej złożone w montażu, a także mniej znormalizowane. Ponadto przestrzeń na modułach przetwarzających jest również ograniczona.

Twoje Korzyści

  • Oszczędność miejsca dzięki najwyższej gęstości upakowania
  • Ethernet umożliwia połączenie z innymi skidami i systemami sterowania
  • Równoległy dostęp do danych w celu głębszej analizy i optymalizacji procesu
  • Globalne zastosowanie dzięki wieloprotokołowej sieci Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)

  • Hot-swap: Wszystkie moduły można podłączać i odłączać podczas pracy, nawet w obszarach niebezpiecznych

  • excom z bramkami Ethernet można zainstalować w strefie 2

  • Hot-swap: Wszystkie moduły można podłączać i odłączać podczas pracy, nawet w obszarach niebezpiecznych

Oszczędność miejsca dzięki zintegrowanej separacji ex  

System I/O excom z bramką Ethernet do montażu w strefie 2 doskonale nadaje się zatem do podłączenia sygnałów elementów wykonawczych i czujników do modułów procesowych. System umożliwia podłączenie urządzeń iskrobezpiecznych do strefy 1 i 0. Separacja ex jest już zintegrowana w systemie. Użytkownicy oszczędzają w ten sposób przestrzeń wymaganą na oddzielny poziom izolacji. Ale nawet w porównaniu z podobnymi systemami, excom oferuje najwyższą gęstość upakowania na rynku. W zdecentralizowanych skidach procesowych możliwa jest instalacja jako system we/wy bezpośrednio na obiekcie. Ścieżki okablowania między urządzeniem obiektowym a poziomem we/wy są tutaj bardzo krótkie. Poszczególne systemy można łatwo połączyć ze sobą oraz z systemem sterowania za pośrednictwem sieci Ethernet.

Równoległy dostęp do danych umożliwia analizę

Oprócz lepszej łączności bramka Ethernet oferuje możliwość równoległego dostępu do danych. W ten sposób oprócz danych użytkownika, dane z urządzeń obiektowych mogą być przesyłane do zewnętrznych systemów informatycznych. Szczególnie w nowych procesach i zwinnych systemach produkcyjnych umożliwia to szybszą analizę przy wsparciu najnowszych algorytmów. Zewnętrzne systemy mają dostęp tylko do odczytu danych. Zapobiega to manipulacji systemem sterowania. Dzięki wieloprotokołowym modułom firmy Turck bramka Ethernet może być używana w sieciach Profinet, Ethernet/IP lub Modbus-TCP.

Select Country

Turck worldwide

to top