UWAGA POCIĄG!

Pewien chiński pociąg towarowy wykorzystuje czujniki przepływu FCS firmy Turck do monitorowania chłodzenia powietrzem szaf przetwornic zasilających.

Chiński producent lokomotyw polega w swych produktach na czujnikach przepływu firmy Turck, instalowanych w lokomotywie towarowej. Czujniki przepływu gazów monitorują przepływ powietrza w szafach przetwornic zasilania układów pomocniczych. Firma Turck wywarła na swym kliencie wrażenie oferowanym kompaktowym czujnikiem z gwintem zewnętrznym, który potrafi prawidłowo mierzyć prędkość przepływu nawet przy zmianach temperatury mierzonego medium.
  • Kompaktowe czujniki firmy Turck pasują nawet do ciasnych wnętrz szaf przetwornic.

  • Falowniki lokomotywy pociągu towarowego wytwarzają dużo ciepła odprowadzanego w kontrolowany sposób.

Napięcie zasilające elektrowóz dużej mocy z silnikami prądu przemiennego (AC) jest dostarczane przez przetwornicę napięcia trakcyjnego, która jest zainstalowana w szafie głównej. Lokomotywa jest ponadto wyposażona w dwie szafy niezależnych przetwornic zasilania układów pomocniczych. Przetwornice zasilana pomocniczego dostarczają moc do układów pomocniczych, takich jak wentylatory chłodzące, pompy wody i oleju, klimatyzacja, główny kompresor, a także układy ładowania akumulatorów, ogrzewania i do innych dodatkowych elementów wyposażenia. Przetwornice zasilania układów pomocniczych działają w systemie rezerwowym: jedna z nich pracuje normalnie, a druga znajduje się w trybie oczekiwania (ang. standby mode). Przy tak dużej liczbie podłączonych obciążeń, bezawaryjne działanie lokomotywy w dużym stopniu zależy od funkcjonowania przetwornic i szaf, w których są one zainstalowane.

Temperatura w szafie sterowniczej wzrasta, im dłużej pracują przetwornice. Szafy są zatem wyposażone w aktywny system chłodzenia powietrzem, w celu odprowadzania wydzielanego ciepła. Cyrkulacja powietrza musi być stale monitorowana, w celu zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego chłodzenia. Specjaliści konstruujący lokomotywę poszukiwali czujnika, który zapewni ciągły sygnał wyjściowy, przy stałym przepływie powietrza, niezależnie od wszelkich zmian temperatury. Drugi z wymogów dotyczył możliwości instalacji czujnika w ograniczonej przestrzeni szafy przetwornicy.

Rozwiązanie firmy Turck: dopasowanie liniowe
Czujniki przepływu mediów gazowych M18 firmy Turck okazały się rozwiązaniem, które było w stanie spełnić wszystkie wymagania producenta lokomotywy. FCS-M18-LIX jest kompaktowym czujnikiem przepływu, w obudowie cylindrycznej z gwintem zewnętrznym, który może być montowany nawet w ograniczonych przestrzeniach. Chociaż kalorymetryczna zasada działania tego czujnika jest podatna na zmiany temperatury, produkt firmy Turck kompensuje je za pomocą specjalnej konstrukcji czujnika i tak zwanego dopasowania liniowego: rezystor pomiarowy i podgrzewany rezystor pomiarowy muszą być ułożone równolegle do kierunku przepływu. Dopasowanie liniowe pozwala na wykorzystanie w pełni z potencjału dokładności użytych czujników. Gdyby czujnik został dopasowany nieprawidłowo, to ogrzane powietrze mogłoby spowodować nieprawidłową interpretację pomiaru, jako zmiany przepływu. Z drugiej strony, przy dopasowaniu liniowym, czujnik nie może być wrażliwy na zmiany temperatury przepływającego powietrza.

Po prawidłowym dopasowaniu czujnika FCS-M18-LIX, specjalnie zaprojektowanego do mediów gazowych, obecnie monitoruje on niezawodnie przepływ powietrza w stale działających elektrowozach - nawet, gdy temperatura wzrasta. Czujnik przepływu firmy Turck pomaga także utrzymywać czasy konserwacji lokomotywy na minimalnym poziomie i podnosi jej sprawność. Czujnik przepływu firmy Turck spełnia ponadto drugie wymaganie klienta, dzięki swojej kompaktowej konstrukcji, która łączy czujnik, sondę i przetwornik w jednej obudowie. Czujniki w większej obudowie, lub z oddzielnymi przetwornikami sygnału, nie mogłyby być zainstalowane bezpośrednio w takich warunkach.


Select Country

Turck worldwide

to top