Iskrobezpieczna komunikacja w terenie

W zakładach chemicznych w Tianjin zdalne stacje I/O Excom niezawodnie przesyłają sygnały pomiaru temperatury z obszaru zagrożenia wybuchem

W fabryce VCM w Zakładach Chemicznych Tianjin sygnały pomiaru temperatury muszą być pobierane w 370 punktach pomiarowych i przekazywane na poziom kontrolera. Ponieważ standardowe okablowanie punkt-punkt byłoby zbyt drogie i czasochłonne, firma Turck dostarczyła wydajne, jak i wygodne rozwiązanie w postaci iskrobezpiecznego zdalnego systemu I/O Excom.

  • Zakłady Chemiczne Tianjin rozszerzyły swoje moce produkcyjne o produkcję monomeru chlorku winylu

  • Na system zdalnych I/O excom składają się zasilacze, bramki komunikacyjne, moduły I/O i szafa obiektowa.

  • 16 modułów I/O wraz z zasilaczami można wymieniać podczas pracy w strefie 1 zagrożenia wybuchem

 

W 2004 roku Zakłady Chemiczne Tianjin rozszerzyły swoje moce produkcyjne o nową fabrykę produkującą monomer chlorku winylu (VCM). Produkcja wymaga, aby przez cały czas występowała na produkcji kontrolowana temperatura. Zbyt niska temperatura nie tylko obniżyłaby szybkość reakcji produktów pośrednich, ale może również zniszczyć katalizatory.

Dlatego Zakłady Chemiczne Tianjin wykorzystują siedem termoelementów typu E do pomiaru temperatury w każdym z 44 układów transformacyjnych, w których następuje dodatek chlorowodoru do acetylenu. Włączając rurociąg zasilający, przesyłanych jest łącznie 370 pomiarów z obszaru zagrożonego wybuchem do poziomu sterowania procesem. Wydawało się, że jest to zadanie, które kierownicy projektu mogli wykonać tylko z wykorzystaniem klasycznego okablowania punkt-punkt oraz przy wysokich kosztach instalacji i utrzymania.

Zasilanie 230 V na duże odległościW sumie sześć iskrobezpiecznych zdalnych I/O Excom firmy Turck, zostało zainstalowanych w Zakładach Chemicznych w Tianjin, które były w stanie skutecznie i niezawodnie rozwiązać problemy. Stacje Excom są dopuszczone do użytku w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem. Są produkowane i sprzedawane w Chinach przez spółkę zależną Turck (Tianjin) Sensor Co. Ltd. (TTS) i oferują operatorom instalacji elektrycznych w Tianjin główną korzyść: mogą być instalowane i obsługiwane przy napięciu 24 V DC lub 230 V AC.

Obsługa przy takim napięciu jest zaletą przede wszystkim przy przesyłaniu sygnału do stacji I/O oddalonych na spore odległości, które są zasilane wyłącznie napięciem 24 V DC. W niektórych przypadkach znacznie większe przekroje kabli muszą kompensować spadki napięcia, które występują z powodu większych długości kabli, rozwiązanie I/O Excom firmy Turck gwarantuje stabilne zasilanie nawet przy długościach kabli kilkuset metrów. Pozwoliło to operatorom instalacji elektrycznych w Tianjin na osiągnięcie znacznych oszczędności na instalacji.  

Dzięki rozwiązaniu Excom byliśmy w stanie obniżyć koszty okablowania o 40 procent w porównaniu z naszym pierwotnym planem – wyjaśnia Wang Haiwen, pracownik działu zarządzania systemem. Rozwiązanie Excom było również przyjazne dla użytkownika w przypadku wystąpienia potencjalnej usterki modułu. Maksymalnie 16 modułów I/O można wymienić w strefie 1 podczas pracy ciągłej. W ten sposób zdalne I/O gwarantują zwiększoną dostępność fabryki w Zakładach Chemicznych w Tianjin.

Zarządzanie aktywami za pomocą FDT/DTMOprócz zwiększonej dostępności, wymiany na działającym obiekcie i ochrony przeciwwybuchowej, system umożliwia operatorom w Chinach kompleksową parametryzację urządzeń obiektowych za pośrednictwem magistrali (Profibus-DP), a także zarządzanie i diagnozowanie za pomocą narzędzia Field Device Tool (FDT) i Device Type Manager (DTM). Podobnie jak moduły I/O, stale aktualizowane moduły DTM Excom oferują modułowość, która odzwierciedla elastyczną strukturę całej zdalnej stacji I/O. Dzięki DTM operatorzy Zakładów Chemicznych w Tianjin mogą zarządzać danymi diagnostycznymi dla stojaków tak samo łatwo, jak danymi z używanych modułów I/O lub nawet każdego pojedynczego kanału. Pozwala to operatorom zakładu na szybszą lokalizację usterek w terenie i redukcję kosztownych przestojów w łańcuchu produkcyjnym.

 

Select Country

Turck worldwide

to top