Zdecentralizowane monitorowanie stacji chłodniczych za pomocą RFID

System RFID i zdecentralizowana logika gwarantują wysoką jakość produkcji wiązek kablowych.

Podczas produkcji samochodowych wiązek przewodów elementy plastikowe muszą najpierw utwardzać się przez określony czas, zanim pracownicy będą mogli je przekazać do dalszych etapów produkcji. Aby zapewnić przestrzeganie zalecanych czasów chłodzenia, firma Turck oferuje łatwe w instalacji rozwiązanie bezpośrednio na miejscu. Kolumny sygnalizacyjne dostarczają informacji o stanie procesu dzięki antenie RFID podłączonej do kompaktowego interfejsu z możliwością programowania, co pozwala wyeliminować użycie sterownika wyższego rzędu.

Korzyści:

  • Prosta w realizacji modernizacja system sterowania
  • Informacje o stanie procesu dostępne bezpośrednio na miejscu
  • Wyświetlanie statusu I śłedzzenie RFID zapewnia osiągnięcie wysokiej jakości produkowanych komponentów

  • Dzięki zainstalowanemu systemowi pracownicy mają wgląd w procesy chłodzenia bezpośrednio na miejscu

  • Głowica odczytująco/zapisująca RFID odczytuje tag po czym następuje odliczanie odpowiedniego czasu

Ustaw lokalne timery za pomocą ARGEE

Każda stacja chłodnicza posiada moduł w postaci TBEN-S2-2RFID-4DXP z ARGEE, darmowym oprogramowaniem logicznym firmy TurckDzięki zastosowaniu ARGEE każdy kompaktowy moduł TBEN-S2 staje się kontrolerem logicznym pola (FLC). Oznacza to, że w TBEN-S2 użytkownicy mogą łatwo skonfigurować timer, który jest wyzwalany przez sygnał o nowo dostarczony stojaku na wiązki przewodów.

Głowica odczytująco-zapisująca wykrywa tag RFID partii produkcyjnej

RFID umożliwia wymianę informacji pomiędzy partią produkcyjną a modułem FLC. W tym celu głowica odczytu / zapisu Q80L400 HF odczytuje tag RFID przymocowany do stojaka na wiązkę przewodów. Dzięki podłużnej konstrukcji czytnik niezawodnie identyfikuje tagi - niezależnie od tego, jak rolkowe stojaki kablowe są umieszczone w stacji chłodniczej.

Po wykryciu numeru identyfikacyjnego TBEN-S2 uruchamia licznik czasu i włącza lampkę sygnalizacyjną. Zdecentralizowane zarządzanie tym zadaniem odciąża centralny kontroler.

Korzystając z unikalnego identyfikatora tagów RFID, systemy wyższego poziomu mogą śledzić, która partia zakończyła zamierzony proces, a która z nich mogła zostać usunięta ze stacji zbyt wcześnie.

Wielokolorowy wyświetlacz LED wskazuje postęp procesu

Pracownicy mogą zidentyfikować trwający proces chłodzenia, co jest sygnalizowane żółtą kolorem na kolumnie TL50. Jeśli z poczekalni - a tym samym pod czytnikiem RFID - wyciągnie się statyw z wiązką kablową przed czasem, kolumna zmieni kolor na czerwony, a zielony oznacza zakończenie procesu.  

Dzięki zdecentralizowanej logice interfejsu RFID producenci mogą skonfigurować system, który zapewnia wyświetlanie statusu w bezpośrednim obszarze roboczym. Rozwiązanie RFID uwzględnia również specyficzne wymagania jakościowe dla dostawców - umożliwia im lokalizowanie partii produkcyjnych w systemach wyższego rzędu oraz rejestrowanie zdarzeń procesowych.

Select Country

Turck worldwide

to top