IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW NA ŻYWNOŚĆ

Rosnące wymogi dotyczące wydajności produkcji i bezpieczeństwa żywności, mogą być spełnione przez zastosowanie systemów RFID firmy Turck. Automatyczna wymiana danych nie wymaga bezpośredniego połączenia między głowicą odczytu/zapisu a nośnikiem danych. Dane przechowywane na nośnikach mogą być wielokrotnie modyfikowane i odczytywane w każdej chwili, wszystkie części są doskonale zabezpieczone przed działaniem agresywnych środków czyszczących podczas procedury czyszczenia. Elementy systemu RFID charakteryzuje również wysoka temperaturą pracy, odpornością ciśnieniową oraz zabezpieczeniem przed przedostaniem wilgoci. Z praktycznego punktu widzenia, zastosowanie RFID w produkcji żywności jest niezbędnym wymogiem w pełni zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych.

TWOJE KORZYŚCI

  • BL ident w sposób niezawodny wykrywa ruchome pojemniki na żywność, a tym samym zwiększa wydajność produkcji, jakość wyrobów oraz możliwość śledzenia produktów podczas procesu produkcyjnego oraz logistycznego.

  • Możliwość zastosowania zoptymalizowanych nośników danych i głowic odczytu / zapisu do zastosowań związanych z żywnością i napojami.


  • Transport containers for food

  • Lateral positioning tolerance

  • Data carrier TW-R50-B128, Read/write head TNLR-Q80L400

Select Country

Turck worldwide

to top