Identyfikacja przyłączy węży procesowych w strefie 1 ex

Identyfikacja w obszarach zagrożonych wybuchem jest szczególnie wymagająca. Systemy RFID mogą być tutaj stosowane w złożonych obudowach ciśnieniowych. Indukcyjny system identyfikacji firmy Turck, TIT, zawiera kilka iskrobezpiecznych czujników w jednej obudowie. Wykrywają metalowe znaczniki w pokrywach obudowy, które reprezentują kod binarny. Analiza odbywa się za pośrednictwem tradycyjnych wejść dla iskrobezpiecznych sygnałów binarnych (np. przez excom). System jest włączany dopiero po zidentyfikowaniu prawidłowego połączenia.  W ten sposób system zapewnia niezawodne i odporne na manipulacje przyłącza węży również w strefach zagrożonych wybuchem. Bezpieczeństwo pracowników, procesów i systemu można zatem zagwarantować również w strefie 1.

Twoje Korzyści

  • Identyfikacja przyłączy węży zwiększa niezawodność systemu i ochronę personelu w obszarach zagrożonych wybuchem (strefa Ex 1)
  • Iskrobezpieczna identyfikacja za pomocą przełączników indukcyjnych z kodowanymi pokrywami
  • Firma Turck opracowuje niestandardowe rozwiązania dla klientów do identyfikacji w strefie Ex 1 (bez obudowy ciśnieniowej)

  • Czujniki iskrobezpieczne odczytują kod binarny w pokrywie

  • Firma Turck produkuje system TIT jako rozwiązanie specyficzne dla klienta

Select Country

Turck worldwide

to top