Bezpieczna procesowo identyfikacja mediów płynnych

Dzięki stacji weryfikacji przesyłek firma Turck Vilant Systems udowadnia w ramach weryfikacji koncepcji dla Merck KGaA Darmstadt, że pojemniki z płynami i metalowe przedmioty można rejestrować zbiorczo podczas operacjach odczytu UHF-RFID

Niezawodne wykrywanie kilku znaczników RFID na palecie jest wyzwaniem, szczególnie w przypadku różnych przedmiotów i płynów. W firmie Merck KGaA Darmstadt wstępne testy weryfikacji przesyłek za pomocą konwencjonalnych bramek RFID-UHF wykazały, że nie wszystkie substancje można odczytać z wystarczającą szybkością i niezawodnością. Eksperci w zakresie UHF-RFID z firmy Turck Vilant Systems podjęli wyzwanie i byli w stanie wykazać za pomocą swojej stacji weryfikacji przesyłek, że nawet pojemniki z etanolem i losowo ułożone etykiety można zidentyfikować niezawodnie i szybko.

  • Bardzo dobre możliwości odczytu i zapisu: stacja weryfikacji przesyłek w ramach weryfikacji koncepcji

  • Niezawodnie i z wystarczającą prędkością wykrywa mieszane palety z różnymi pojemnikami

  • Metalowe znaczniki wykorzystują sam bęben jako przedłużoną antenę

  • Ciecze polarne, np. etanol, są również niezawodnie wykrywane, jeśli zawieszka jest prawidłowo umieszczona

W ramach cyfryzacji własnych procesów zadano sobie w Darmstadt pytanie, w jakim stopniu można zautomatyzować rejestrację i weryfikację dostaw. Yanick Luca Kleppinger w swojej pracy dyplomowej badał wpływ różnych rozpuszczalników na detekcję zbiorczą za pomocą technologii UHF-RFID. W ramach tego badania Kleppinger przeprowadził również weryfikację koncepcji w odniesieniu do pytania, jak dobrze można zidentyfikować różne chemikalia i pojemniki za pomocą technologii UHF-RFID. W konfiguracji testowej tego studium wykonalności przetestował technologię na przykładach siedmiu palet, które odzwierciedlały różnorodność pojemników i substancji.

Testy z konwencjonalną bramką RFID były obiecujące. Wykrywanie palet z etanolem wykazało jednak różnice w wykrywaniu palet z różnymi rozpuszczalnikami. W szczególności znaczniki przymocowane do wnętrza pojemników z etanolem nie mogły być niezawodnie wykrywane. Mieszana paleta stwarzała również problemy dla konwencjonalnej bramki RFID.

Stacja weryfikacji przesyłek wykorzystuje odbicie fal na metalowych ściankach

Rozwiązaniem było zaangażowanie specjalistów ds. integracji RFID z firmy Turck Vilant Systems (TVS). Oprócz własnego oprogramowania pośredniczącego RFID, TVS wykorzystuje optymalny sprzęt dla danego zastosowania. „Wykrywania palet z płynami w bramce RFID nie można przeprowadzić przy użyciu konwencjonalnej konfiguracji bramki”, wspomina Robert Paulus, kierownik ds. rozwoju biznesu w TVS, który zajmował się weryfikacją koncepcji w Merck KGaA Darmstadt. Umocowane wewnątrz znaczniki były ze wszystkich stron otoczone cieczą. Ponieważ etanol pochłania fale, wewnętrzne znaczniki nie są wykrywane. „Dzięki naszej stacji weryfikacji przesyłek (SVS) osiągnęliśmy dobre wyniki w tego rodzaju zastosowaniach”, mówi Paulus. SVS to metalowa skrzynka, w której trzy ściany i sufit są wyposażone w głowice do odczytu/zapisu UHF. Paleta z przedmiotami do zidentyfikowania jest wkładana przez ostatni otwór.

Polaryzacja krytyczna dla czytelności

Test z pierwszymi trzema paletami wykazał, że trzy rozpuszczalniki różniły się reakcją na fale o ultrawysokiej częstotliwości. Podczas gdy wykrycie 120 znaczników na palecie zawierającej butelki z etanolem zajęło 30 sekund, butelki z różnymi rozpuszczalnikami można było odczytać w dwie sekundy. Znaczniki na butelkach odczytywano praktycznie z taką samą szybkością jak znaczniki na kartonach, a więc różnica musiała tkwić we właściwościach rozpuszczalnika. Dotychczasowa literatura wspominała jedynie, że ciecze mają tłumiący wpływ na fale elektromagnetyczne. Trzy ciecze miały zbliżoną lepkość, ale różniły się znacznie pod względem właściwości tłumiących. Kleppinger szukał innej właściwości molekularnej, która różnicowała trzy rozpuszczalniki: Wynikiem jego badań była polarność materiałów, która okazała się kluczowym czynnikiem. Jeśli odkrycie to zostanie potwierdzone w dalszych testach, będzie to nowy poziom badań w przyszłości nad wpływem cieczy na czytelność za pomocą UHF-RFID.

Pomyślny wynik weryfikacji koncepcji

Dzięki urządzeniu do odczytu, takim jak stacja weryfikacji przesyłek, zbadane palety testowe mogą być niezawodnie używane ze wszystkimi materiałami w Merck KGaA Darmstadt przy czasach odczytu dla procesów logistycznych od bardzo dobrych do akceptowalnych. Nawet w przypadku najtrudniejszej substancji, etanolu, operacje wykrywania zbiorczego z czasem odczytu do 30 sekund były imponujące. W przypadku korzystania z odpowiednich znaczników metalowych, metalowe pojemniki również nie stanowią problemu.

Select Country

Turck worldwide

to top