ZAPOBIEGANIE KUMULACJOM

Firma Ferrara Fire Apparatus używa inklinometrów Turck do testowania przechyłów, w celu upewnienia się, że jej wozy strażackie są stabilne w terenie.

Zanim wóz strażacki może być użyty w terenie, musi on spełnić wszystkie wymagania amerykańskiej normy NFPA 1901 dla aparatury stosowanej w pojazdach straży pożarnej (NFPA - National Fire Protection Association - Państwowe Stowarzyszenie Pożarnictwa). Firma Ferrara Fire Apparatus używa czujników pomiaru nachylenia Turck w celu upewnienia się, że wymagania normy dotyczące stabilności wozów strażackich są spełnione.
  • Firma Ferrara Fire Apparatus używa inklinometrów w swoim fabrycznym laboratorium testowym.

  • Wychylna platforma jest odchylana o kąt 26,5 stopnia w obydwu kierunkach.

  • Czujnik nachylenia firmy Turck mierzą nachylenie platformy do testowania przechyłu bocznego pojazdów.

Strażacy narażają swoje życie wykonując znacznie więcej zadań, niż tylko gaszenie płonących budynków. Nawet sam dojazd do miejsca akcji może być niebezpieczny. Dlatego też Państwowe Stowarzyszenie Pożarnictwa (NFPA) w USA opracowało normy dla nowej aparatury i sprzętu pożarniczego, używanych do transportu strażaków. Norma 1901 dotycząca aparatury instalowanej w wozach strażackich, określa standardy wymagane przy produkcji tych pojazdów, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa strażaków.

Jedno z wymagań obejmuje stabilność pojazdu, co ma zapewnić, że nie przewróci się on podczas akcji w terenie. NFPA 1901 4.13.1 opisuje sposoby testowania, spełniania tej normy przez wóz strażacki: przechylanie pojazdu na wychylnej platformie o kąt 26,5 stopnia w obydwu kierunkach, lub wyposażenie wozu w elektroniczny system kontroli stabilności (ang. Electronic Stability Control, ESC). Według A.K. Rosenhana, inżyniera konsultanta specjalizującego się w konstruowaniu, testowaniu, ocenach i analizach usterek aparatury pożarniczej: "Systemy ESC są drogie, podatne na problemy i niedostępne dla wszystkich podwozi. Dodatkowo wielu kierowców nie lubi, gdy układy automatyczne nie pozwalają im na swobodne, ręczne prowadzenie pojazdu.

Poprzez użycie wychylnej platformy w teście quasi-statycznym, znacznie łatwiej i bezpieczniej przeprowadzić testy wozu strażackiego, niż poprzez jazdę po okręgu o określonym promieniu z ustaloną prędkością, by zobaczyć, czy pojazd się przewróci." Ferrara Fire Apparatus, czołowy producent wytwarzanych na zamówienie klienta pojazdów ratunkowych, z siedzibą w Holden w stanie Luizjana (USA), jest od dawna bardzo zaangażowany w testy wypadkowe oraz analizę bezpieczeństwa i oferuje zarówno elektroniczne systemy kontroli stabilności, jak i możliwość testowania na miejscu swoich pojazdów na wychylnej platformie. "Wiedząc o nadchodzącej wraz z nową normą 1901 konieczności testowania stabilności wozów,, firma Ferrara Fire Apparatus dokonała inwestycji w laboratorium testowe przy naszej fabryce, zgodnie z normą SAE 2180" mówi Chris Ferrara, prezes Ferrara Fire Apparatus.

Testowanie na wychylnej platformie.
Ważnym podzespołem wychylnej platformy jest aparatura mierząca dokładny kąt przechyłu i zapisująca inne parametry testu, takie jak przesunięcie karoserii, w celu dokumentacji i ostatecznej certyfikacji pojazdów. Po okresie używania prostego wahadłowego wskaźnika kąta, mierzącego kąt przechylenia platformy, firma Ferrara zdecydowała się na wybór przechyłomierza jednoosiowego firmy Turck, ze względu na jego niezawodność i łatwość użycia. "Wielu kierowców/operatorów ma silne upodobanie do testów na wychylnej platformie, chcąc uniknąć ograniczeń otwarcia przepustnicy związanych z ESC" zauważa Ferrara.

"Ponieważ siła grawitacji jest niemal stała, wyniki testu na wychylnej platformie są spójne, nie podatne na błędy lub niewłaściwą interpretację i zapewniają graficzny dowód na to, że aparatura pożarnicza jest zgodna z NFPA" dodaje Rosenhan. Inklinometr firmy Turck wykonuje dobrą robotę dostarczając takich danych. "To ekscytujące zobaczyć 65 000 funtów /ok. 29,5 tony/ aparatury pożarniczej, wartej prawie 1 milion dolarów, zawieszonej w powietrzu. Oczywiście są łańcuchy i pasy, które luźno mocują aparaturę, ale pozwalają na wystarczający ruch, aby określić czy pojazd "oblał" test" konkluduje Rosenhan.

Select Country

Turck worldwide

to top