PRASA DO METALU Z IDENTYFIKACJĄ NARZĘDZI

Przemysłowe maszyny do obróbki metalu takie jak np. prasy mechaniczne są wyposażane w oprzyrządowanie, często wymienne, dopasowane do konkretnego profilu produkcji. Błędy wynikające z instalacji nieprawidłowego zestawu narzędzi mogą być eliminowane przy wykorzystaniu technik automatycznej identyfikacji. Każde pojedyncze narzędzie jest unikalnie oznaczone dzięki mocowanemu na stałe nośnikowi RFID . Informacje w nim zapisane mówią o tym jakie narzędzie zostało zainstalowane i czy znajduje się we właściwym miejscu. Dodatkowo dostępna jest informacja o tym, ile razy narzędzie zostało do tej pory użyte zapobiegając tym samym kosztownym przestojom wynikającym z uszkodzenia maszyny, w wyniku stosowania niesprawnego oprzyrządowania. Oprócz systemów identyfikacji na maszynach montowane są również czujniki zbliżeniowe. Dzięki wysokiej odporności elektromagnetycznej i największym zasięgom roboczym czujniki te znajdują zastosowanie przy pozycjonowaniu arkuszy blach. Połączenie technologii RFID i indukcyjnych czujników zbliżeniowych jest możliwe z poziomu tych samych urządzeń I/O firmy Turck.

Korzyści


  • Unikalna identyfikacja zestawu narzędzi
  • Weryfikacja obecności i prawidłowe pozycjonowanie arkuszy blach metalowych dzięki indukcyjnym czujnikom zbliżeniowym
  • Eliminacja awarii systemu i skrócenie czasu przestojów.

 

  • Prasa do metalu z wymiennym oprzyrządowaniem.

  • To rozwiązanie łączy wykrywanie obecności z identyfikacją narzędzi.

Further Information

Select Country

Turck worldwide

to top