CENNE ODPADY

W stacjach uzdatniania biogazu firmy Purac Puregas system stacji I/O „excom” firmy Turck umożliwia wygodne przeprowadzanie prac konserwacyjnych bezpośrednio w strefie 1.

Szwedzka firma Purac Puregas jest ekspertem w dziedzinie konstrukcji stacji uzdatniania biogazu, które potrafią bardzo wydajnie przetworzyć biogaz z fermentujących śmieci z gospodarstw domowych i innych odpadów organicznych, na metan i CO2. Firma Purac Puregas ostatnio ulepszyła procedury utrzymywania swoich stacji gazowych z pomocą nowego zdalnego systemu I/O, który spełnia ich wszystkie wymagania: jest to system excom firmy Turck, przeznaczony do zastosowań w strefach niebezpiecznych i bezpiecznych.
  • W pomieszczeniu niebezpiecznym, gdzie stosuje się CApure, system BL67 łączy czujniki z siecią Profibus.

  • W kompresorowni poprzez okienko w metalowej szafie są widoczne wszystkie diody LED wskazujące status.

  • Działający w temperaturach do -40˚C system I/O BL67 firmy Turck jest odporny nawet na szwedzkie zimy.

  • Cała stacja uzdatniania biogazu składa się z trzech modułów.

Wraz ze swoją firmą gazową Purac Puregas, szwedzka Grupa Wodna Läckeby oferuje stacje uzdatniania biogazu. Stacje uzdatniania gazu firmy Purac Puregas pobierają surowy biogaz i przekształcają go w praktycznie czysty biometan. Za pomocą technologii absorpcji chemicznej o nazwie CApure, w stacjach usuwa się z surowego biogazu dwutlenek węgla i siarkowodór (H2S). Zwiększa to wydajność fabryki biogazu i poprawia jej równowagę ekologiczną.

 
excom dla kompresorowni

Dla fabryki biogazu lokalnego zakładu energetycznego w Savsjo firma Purac Puregas poszukała lepszego rozwiązania systemu zdalnego I/O dla modułów wykorzystywanych w tej biogazowni. W kompresorowni każdego z modułów zdalnego systemu I/O w strefie 1 zbiera wszystkie sygnały z czujników i inne sygnały z obszarów niebezpiecznych. Poprzedni system zdalnego I/O nie mógł być uruchamiany bezpośrednio w strefie 1. Dla prowadzenia prac związanych z utrzymaniem ruchu i konserwacją, klienci zawsze musieli wyłączać moduł biogazowni i oczyszczać z gazu kompresorownię. Wymagało to wiele czasu, pracy i pieniędzy - często z powodu błahych problemów, takich jak np. przerwa w przewodzie.

Wygodna konserwacja.

Firma Turck wprowadziła swój rozproszony system I/O excom w firmie Purac Puregas. W odróżnieniu od poprzednio stosowanego systemu, excom może być montowany bezpośrednio w strefie 1. Dodatkowo diody LED, wskazujące status systemu excom, są łatwo widoczne przez okienko w szafce ze stali nierdzewnej, gdzie zamontowany jest ten system. Na przykład personel elektryczny miejscowej firmy zajmującej się odpadami może teraz łatwo zidentyfikować potencjalne problemy. Zaś gdy jest to konieczne, klient może po prostu uzyskać zdalną pomoc, dzwoniąc do firmy Purac Puregas i opisując, co sygnalizują diody LED, lub jakie są podawane komunikaty diagnostyczne.

Według Andersa Rosengrena, głównego inżyniera elektryka w firmie Purac Puregas, łatwa konserwacja systemu excom była główną przyczyną zmiany systemu modułowego wejść/wyjść. "Dobrze widoczne diody LED i łatwiejsza konserwacja poprzez wymianę w czasie pracy (ang. hot swap), były dla nas głównymi powodami wyboru rozwiązania excom". Ponadto system excom jest dopasowany estetycznie. Staramy się budować wszystko ze stali nierdzewnej. Ze swoją obudową ze stali nierdzewnej, system excom pasuje jak dłoń do rękawiczki.

BL67 wytrzymuje szwedzkie zimy.

Podczas wdrażania projektu, firma Purac Puregas znalazła w portfolio firmy Turck także inne rozwiązania, które ulepszają jej biogazownie. W części zewnętrznej biogazowni przy wieży absorpcyjnej CO2 system magistrali obiektowej musi zawierać podłączenie kilku wskaźników położenia zaworów do sieci Profibus sterownika PLC. Modułowy system magistrali obiektowej BL67 firmy Turck, o zakresie temperatur pracy do -40˚C, może być używany na zewnątrz nawet podczas surowej szwedzkiej zimy. Sieć Profibus jest podłączona do sterownika PLC przez ten sam węzeł co system excom. Sprzęgacze segmentowe SC12 firmy Turck, zapewniają wewnętrzne bezpieczeństwo sieci Profibus. Bezpośredni montaż na zewnątrz magistrali BL67 pozwolił firmie Purac Puregas wyeliminować konieczność budowy ogrzewanych szafek sterowniczych, co zwiększa sprawność energetyczną biogazowni, ponieważ ogrzewacze powodowałyby dodatkowe zużycie energii.


Select Country

Turck worldwide

to top