BEZPIECZNE PRZEJAŻDŻKI

Czujniki "uprox+" firmy Turck niezawodnie wykrywają obiekty wykonane z miedzi i aluminium w najnowszych kolejkach górskich w wesołym miasteczku Europa Park.

Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż czujniki zbliżeniowe i ich aplikacje to zasadniczo bułka z masłem w sektorze współczesnej automatyki, to nadal istnieje bardzo wiele różnic pomiędzy dostawcami tych czujników. Najnowsze kolejki górskie w wesołym miasteczku Europa Park są wyposażone w czujniki firmy Turck. Największa odległość przełączania oraz precyzyjny punkt przełączania czujników uprox+ były kluczowymi czynnikami przy wyborze.
  • Wodan Timbur Coaster jest pierwszą drewnianą kolejką górską w Europa Park.

  • Firma Turck dostarczyła czujniki uprox+ dla floty statków w jednej z atrakcji miasteczka Europa Park.

  • Bezpieczna rozrywka: Koła wielkich kolejek Blue Fire Megacoasters osadzone są w szynach po obu stronach.

  • Otwór w kole Megacoastera jest wykrywany za pomocą czujników uprox+ dzięki ich precyzyjnemu przełączaniu

  • Pociąg jest wykrywany przez czujniki uprox+ w całej fazie wznoszenia

  • Widok od spodu pociągu pokazuje miedziane żebro hamulcowe wagonika nad czujnikiem uprox+.

System blokowania zabezpiecza drewnianą kolejkę górską.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pasażerów jadących kolejką są ekstremalnie wysokie - normy są nawet bardziej wymagające, niż dla dźwigów. Kolejki górskie są standardowo wyposażone w blokowy system bezpieczeństwa. Blok jest sekcją toru pomiędzy dwoma punktami hamowania na trasie jazdy. Podstawową zasadą działania systemu jest otwarcie sekcji dla pociągu, t.j. zwolnienie hamulców tylko w sytuacji, gdy poprzedni pociąg opuścił następny blok. System blokowy jest także używany do określania prędkości pociągu za pomocą rejestracji czasu przejazdu pomiędzy blokami.

Czujniki o współczynniku korekcji =1 wykrywają miedziane płetwy hamujące.
System jest standardowo monitorowany i sterowany za pomocą łączników zbliżeniowych. Łączniki wykrywają tzw. miedziane płetwy hamulcowe, które są przymocowane do spodu pociągu co 70 cm na całej jego długości. "Miedź nie jest metalem magnetycznym. Jest to ważne z punktu widzenia odpowiedzi na hamulce magnetyczne, które zmniejszają prędkość kolejki, gdy jest to wymagane" wyjaśnia Markus Spoth, kierownik działu elektrotechniki w Europa Park. Łączniki indukcyjne wyprodukowane w technologii rdzenia ferrytowego, dają najgorszą odpowiedź na obiekty wykonane z miedzi. A zatem musiał zostać użyty czujnik o współczynniku korekcji =1 (ang. factor 1), który gwarantuje tę samą strefę działania dla każdego metalu. Czujnik NI75 firmy Turck wyróżnia się spośród czujników o współczynniku =1, pochodzących od firm konkurencyjnych. Żaden inny porównywalny łącznik nie oferuje tak wysoce niezawodnej strefy działania, wynoszącej ok. 6 centymetrów. Pociąg kolejki może posiadać przesunięcie boczne do 2,5 cm na lewo, lub w prawo od szyn. Te czujniki wykrywają płetwę hamulcową o grubości 12mm na pociągu, zarówno od dołu jak i z boku. Czujniki firmy Turck umożliwiły powstanie tego niestandardowego projektu kolejki gdyż dają one wyraźne punkty przełączania w obydwu położeniach montażowych.

Cichy wjazd na wzniesienie
Ta sekcja przejażdżki, w której pociąg jest wciągany na punkt, od którego rozpoczyna się zjeżdżanie w dół, określana jest mianem wzniesienia. Znajdująca się w torze szyna zapobiegająca się staczaniu pociągu zapewnia, że pociąg nie stoczy się w niekontrolowany sposób na stację początkową w przypadku pęknięcia łańcucha wciągającego, lub innego elementu. Normalnie kotwica bezpieczeństwa terkocze przesuwając się nad zapadkami układu zapobiegającego staczaniu się, znajdującymi się w łożu toru; dźwięk ten jest wyraźnie słyszalny. W celu zapobieżenia temu hałasowi winda podnosi kotwicę za pomocą elektromagnesu. Producent kolejki, Great Coasters International (GCI), nazywa ten system zapobiegający hałasowi "cichym wjazdem na wzniesienie". Pociąg jest wykrywany przez czujniki, a jego prędkość monitorowana przez sterownik. Gdy tylko prędkość pociągu spada poniżej zdefiniowanej 1,5 m/s sterownik wskazuje, że musiała nastąpić awaria napędu łańcuchowego. W takim przypadku sterownik niezawodnie wyłącza elektromagnesy i kotwica opada na tor zębaty zatrzymując pociąg. W ten sposób system funkcjonuje także w przypadku zaniku zasilania.


Select Country

Turck worldwide

to top