MONITOROWANIE STANU MAGAZYNÓW

Skutecznie monitoruj wilgotność i temperaturę za pomocą technologii radiowej i rozwiązań Turck Cloud Solutions

Monitorowanie stałej temperatury i wilgotności w magazynach

W wielu magazynach żywności wymaga się aby stale utrzymywać temperaturę i wilgotność w określonych granicach. Ręczne sprawdzanie i dokumentowanie tych wartości może być czasochłonne, szczególnie w przypadku dużych powierzchni magazynowych z wieloma różnymi punktami pomiarowymi.

Czujnik temperatury i wilgotności (M12FTH) przesyła dane przez zasilany bateryjnie węzeł DX80 do bezprzewodowej bramki DX80 w szafie rozdzielczej. Stamtąd dane są przesyłane przez Modbus RTU do Turck Cloud Gateway (TCG20), który następnie przesyła dane do Turck Cloud za pośrednictwem Wi-Fi lub UMTS. Dzięki połączeniu bezprzewodowemu nie jest wymagany dostęp do sieci firmowej, co omija ewentualne bariery bezpieczeństwa dostępu do sieci.

TWOJE KORZYŚCI

  • Zwiększona niezawodność dzięki ciągłemu rejestrowaniu trendów
  • Szyfrowany protokół w chmurze i opcjonalny hosting lokalny dla maksymalnego bezpieczeństwa
  • Szybka instalacja dzięki kompleksowemu, bezprzewodowemu rozwiązaniu do monitorowania stanu
  • Raporty danych są eksportowane w formacie CSV w celu uproszczenia dokumentacji

Systemy Monitorowania Stanu dla Bezpieczeństwa i Wydajności 

Dane są przesyłane z TCG20 do chmury za pośrednictwem szyfrowanego protokołu chmury Kolibri, który spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa (szyfrowana transmisja danych zgodnie z TLS 1.3, AES128 / AES256). Rozwiązania Turck Cloud Solutions mogą być hostowane w centrum danych firmy Turck lub lokalnie na serwerach klienta. Pozwala to na rozwiązanie chmury prywatnej bez połączenia z Internetem.

Cloud Dashboard wyraźnie pokazuje użytkownikowi dane ze wszystkich czujników. Do ustawiania widoków lub konfigurowania automatycznych powiadomień o alarmach przez SMS lub e-mail nie jest wymagana znajomość programowania - podejście firmy Turck to „konfiguracja, a nie programowanie”. Każdy, kto zna się na obsłudze standardowego oprogramowania PC, będzie mógł skonfigurować rejestrację trendów długoterminowych lub tworzenie raportów w postaci plików CSV.

System monitorowania stanu zwiększa bezpieczeństwo podczas monitorowania magazynów przy minimalnym wykorzystaniu personelu i zasobów.

Select Country

Turck worldwide

to top