Łączenie skidów farmaceutycznych ze zdecentralizowanymi rozwiązaniami we/wy

Szybkie wprowadzenie na rynek: moduły I/O IP67 kontrolują skidy w teście odbioru fabrycznego (FAT)

Wyzwaniem w produkcji środków farmaceutycznych lub biochemicznych jest jak najszybsze wytworzenie produktu na dużą skalę po wprowadzeniu na rynek. Rozwiązaniem producentów instalacji są modułowe reaktory do produkcji czynników aktywnych. Poszczególne moduły, zwane również skidami, są zwykle montowane dopiero w zakładzie produkcyjnym w siedzibie producenta środków. Zaleta: skidy mogą być produkowane i testowane równolegle, zanim zostaną oddane do eksploatacji jako gotowe urządzenie w zakładzie producenta. Najważniejsze jest to, że instalacje modułowe mogą być uruchamiane szybciej niż instalacje monolityczne.

Twoje Korzyści

  • Skrócony czas wprowadzenia na rynek dzięki fabrycznemu testowi FAT bez centralnego systemu sterowania
  • Łatwo skalowalne rozwiązanie
  • Bezproblemowa integracja z różnymi systemami sterowania dzięki wieloprotokołowej sieci Ethernet
  • Zminimalizowana konstrukcja szafy sterowniczej w celu skrócenia czasu produkcji

  • Dzięki technologii wieloprotokołowej moduły mogą być używane w PROFINET, Ethernet/IP lub Modbus TCP

  • Moduły master IP67 IO-Link przyspieszają i upraszczają okablowanie

  • Dzięki technologii wieloprotokołowej moduły mogą być używane w PROFINET, Ethernet/IP lub Modbus TCP

Krótki czas wprowadzenia na rynek dzięki skidom farmaceutycznym 

Aby osiągnąć krótki czas wprowadzenia na rynek, skidy muszą być połączone szybko i bezpiecznie, zarówno pod względem technologii procesowej, jak i połączeń sygnałowych i komunikacyjnych. Ethernet jest w tej dziedzinie standardem komunikacyjnym ze względu na wysoką gęstość danych i elastyczność. Dzięki technologii wieloprotokołowej firmy Turck, moduły mogą być obsługiwane w dowolnym systemie sterowania w sieci PROFINET, Ethernet/IP lub Modbus TCP – bez interwencji użytkownika. Cały system czujników i system wykonawczy jest już wstępnie okablowany w module i jest bezpośrednio kierowany do modułów I/O IP67 bez szafy sterowniczej. Prefabrykowane standardowe złącza są znacznie szybsze do okablowania niż pojedyncze kable w szafach sterowniczych. 

Kolejnym wyzwaniem dla producentów skidów jest testowanie modułów przed ich podłączeniem do centralnego systemu sterowania. Późniejsze uruchomienie u producenta środków może zostać zakończone w bardzo krótkim czasie. Rozwiązanie wykorzystuje technologię I/O o stopniu ochrony IP67 opartą na sieci Ethernet i ze zdecentralizowaną inteligencję. Moduły nadrzędne IO-Link przesyłają sygnały z czujników i elementów wykonawczych do sterownika. 

Szybsze uruchamianie z zewnętrznym FAT

Przed właściwym uruchomieniem sprawdzane jest działanie każdego skida podczas produkcji. W tym procesie moduły I/O firmy Turck kontrolują komponenty na samym skidzie bez podłączania ich do kontrolera. Współdziałanie między zaworami i czujnikami można zatem niezawodnie przetestować i wstępnie skonfigurować w trybie offline. Cały fabryczny test odbiorczy można zatem przeprowadzić w siedzibie producenta instalacji. U klienta końcowego, producenta farmaceutycznego lub biofarmaceutycznego, cała instalacja jest następnie testowana tylko w teście akceptacyjnym na miejscu.

Komunikacja czujnik-jezioro danych

System jest otwarty na centralne przechowywanie danych w jeziorach danych. Bez konieczności przechodzenia przez system sterowania, dane mogą być przesyłane bezpośrednio z modułów I/O do systemów IT w sieci za pośrednictwem równoległego kanału danych za pomocą kabla Ethernet. Umożliwia to wieloprotokołowy standard modułów I/O firmy Turck. Pozwala na dostęp do odczytu przez Modbus TCP, podczas gdy kluczowa czasowo komunikacja przez Ethernet/IP lub PROFINET pozostaje nienaruszona.

Select Country

Turck worldwide

to top