Modular Conveyor System

Self-driven, electric e-Carts from Krups Fördersysteme optimize the assembly and testing track in the battery pack production of a German car manufacturer; Turck's robust IP67 PLCs provide the decentralized operation control

With its “LOGO!MAT e-Cart” system Krups Fördersysteme is responding to the increasing requirements of modern assembly and test automation in terms of safety, low maintenance and communication. A zero maintenance track and intelligent self-driven carts, combined with decentralized system components with standard controls ensure the possibility of flexible and safe assembly automation. This increases availability and allows flexible processes for small batch sizes.

The individual modules of the track are autonomously controlled by Turck's TBEN-L-PLC. With the multiprotocol-enabled IP67 PLC, Krups can offer standard and optimized control sequences for the individual components. Customers can thus reduce the time required for wiring and commissioning and expand the system easily.

  • System e-Cart usuwa zarówno napęd, jak i utrzymanie ruchu z przenośnika

  • Turck TBEN-L-PLC steruje modułami systemu przenośnikowego Krups

  • Na stoperach i innych modułach funkcyjnych system e-Cart komunikuje się z wózkami za pośrednictwem NFC

  • Sterownik zbudowany przez firmę Krups (po lewej) w porównaniu z modułem TBEN-L firmy Turck (po prawej)

  • „Chcemy być dostawcą systemów przenośników typu plug and play” - mówi szef firmy Philipp Krups

  • Christian Mies, control developer w Krups

Zdecentralizowane sterowanie modułowymi systemami przenośników

Krups zdecydował się na koncepcję modułową. Tworzą ją podstawowe jednostki: obrotnice, moduły transportu pionowego, stopery oraz indeksery. Obecnie każdy moduł działa jak czarna skrzynka, która komunikuje się z centralnym sterownikiem. Moduł uruchamia własny program, aby wykonać określone zadanie: obrót, przesunięcie, monitorowanie ruchu i raportowanie statusu modułu. Każdy moduł pracuje niezależnie i realizuje zadane sekwencje. Sterownik PLC na wyższym poziomie kontroluje już tylko ogólny przepływ materiału. Dlatego dziesięć lat temu firma szukała autonomicznych kontrolerów, które można zainstalować bezpośrednio na modułach.

Od czasu kiedy kilka lat temu firma Turck wprowadziła do oferty kompaktowy sterownik TBEN-L-PLC, Krups mógł oszczędzić sobie wysiłków koniecznych do samodzielnego budowania kontrolerów. Firma korzysta obecnie ze sterownika w IP67, w wielu modelach maszyn - nie tylko w systemie e-Cart. Program dla każdego elementu systemu przenośnika został napisany w środowisku CoDeSys. Komunikacja z napędami , blokam i zaworów czy innymi komponentami jest realizowana za pośrednictwem dostępnych interfejsów szeregowych, podczas gdy komunikacja z głównym sterownikiem jest najczęściej realizowana przez Profinet.

„Widzimy wymierne korzyści: moduły mogą być uruchamiane natychmiast i bez potrzeby stosowania jakichkolwiek narzędzi do programowania np. przy wymianie, rozszerzeniach, tworzeniu kopii zapasowych danych.  wyjaśnia Christian Mies, szef IT. Jego zdaniem, w międzynarodowej firmie, jaką jest Krups, nawet wybór protokołów oferowanych przez kompaktowy sterownik przynosi wymierne korzyści. 

System e-Cart pozwala oszczędzać energię w procesie produkcji akumulatorów

Specyfikacja przenośników e-Cart wskazuje jasno, że Krups zmierza w kierunku e-mobilności. 130 wózków samobieżnych na kilometr toru przenośnika oznacza, że etap produkcji w małych seriach producent ma już za sobą. Na jednym torze produkcyjnym Krups zamontował 70 jednostek obrotowych i około 140 stoperów. Każda grupa dziesięciu stoperów wykorzystuje jeden moduł TBEN-L-PLC jako gateway do sterownika klienta. To znacznie zmniejsza ilość wymaganych nodów w sieci. Kierunek ruch wózków może być zmieniany przez układy przesuwające do równoległych torów lub obrotnice. W przeciwieństwie do większości konwencjonalnych rozwiązań wózki e-Cart posiadają możliwość bezprzewodowej komunikacji. Stopery systemu zostały wyposażone w tagi NFC (Near Field Communication), dzięki czemu system nadrzędny – poprzez pośredni moduł TBEN-PLC – jest informowany o bieżącym stanie wózka. W zależności od stanu technicznego i/lub w przypadku wystąpienia alarmu pozwala to na ich usunięcie z procesu. Dodatkowa korzyść: gdy wózki czekają, nie zużywają żadnej energii - w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów przenośników rolkowych, w których napędy nadal pracują - nawet jeśli nie ma potrzeby ruchu.

Oszczędność na okablowaniu dzięki IP67

Krups dostrzega oszczędności wynikające z zastosowania kompaktowych urządzeń w stopniu ochrony IP67. „Prowadzenie okablowania sygnałowego i zasilania 24VDC pomiędzy układami stoperów w różnych lokalizacjach jest pracochłonne. Mając na uwadze prostotę i szybkość instalacji TBEN-L-PLC, jego cena z łatwością rekompensuje dotychczas ponoszone koszty ” – przyznaje szef IT, Christian Mies. Produkcja przyszłości (Industry 4.0) to silnie zdecentralizowane systemy zarządzania, w której architektura, w znacznym stopniu zależy od rozproszonej logiki.

Select Country

Turck worldwide

to top