Gotowi na wyspy

Dostawca branży motoryzacyjnej, firma EuWe, przy pomocy systemu RFID Truck BL ident, identyfikuje nośniki znajdujące się na obrabianych przedmiotach znajdujących się na wyspach produkcyjnych maszyny wytwarzającej tylne otwory wentylacyjne.

Połączone procesy produkcyjne w specjalnych maszynach mają wady: zatrzymanie procesu na jednym stanowisku powoduje niemal natychmiast zatrzymanie całej maszyny. „Inteligentne” sekcje buforowe mogą zapewnić ciągły przepływ produkcji, ale mogą być skutecznie realizowane tylko przy wsparciu dobrze zorganizowanego systemu identyfikacji przedmiotów obrabianych na kolejnych stanowiskach. Dostawca motoryzacyjny, firma EuWe Eugen Wexler GmbH & Co. KG, wdrożyła takie rozwiązania w nowym zakładzie produkcyjnym tylnych otworów wentylacyjnych – wraz z systemem Truck BL ident RFID.

  • Głowica odczytu/zapisu jest zamontowana w środku uchwytu przedmiotu obrabianego.

  • Dla firmy EuWe, decydującą zaletą jest zwarta prostokątna konstrukcja głowicy odczytu/zapisu Truck.

  • Widok na nośnik przedmiotu obrabianego pokazuje zamontowany znacznik i cztery tylne otwory wentylacyjne.

  • Gateway BL20 w szafie sterowniczej zapewnia przesyłanie danych RFID poprzez PROFINET do sterownika.

Tylne otwory wentylacyjne dla BMW.

Firma EuWe w 2014 rozpoczęła rozszerzanie istniejącego parku maszynowego o specjalną maszynę do produkcji tylnych otworów wentylacyjnych dla BMW. System został nazwany „wyspą produkcyjną”, gdyż składa się z kilku pojedynczych stanowisk – wysp produkcyjnych. Wtryskarka do wytwarzania półwyrobów znajduje się na początku procesu. Taśma przenośnika transportuje półwyroby do stanowiska spawania ultradźwiękowego, w którym klapy są mocowane do półproduktu. Kamera na następnej stacji sprawdza błędy spawalnicze. Na ostatnim etapie robot nakłada piankę uszczelniającą na otwory. Na końcu, kamera ze specjalnym oświetleniem na ramieniu robota sprawdza kształt, konsystencję i objętość pianki uszczelniającej.

Wady systemów połączonych

Przy organizacji tej produkcji pojawiała się także kwestia wyboru najodpowiedniejszej metody identyfikacji nośników na obrabianych w procesie przedmiotach. Robert Ullmann, technik automatyki, miał już doświadczenie w identyfikacji nośników na detalach w istniejącej instalacji. W poprzednim zakładzie, firma EuWe realizowała połączony system wykorzystujący konwencjonalne czujniki zbliżeniowe. Jednakże łańcuch produkcyjny nie mógł być przerwany. To była największa wada systemu połączonego. Sekcja buforowa mogąca skompensować powstałe opóźnienia w procesie nie była dozwolona. W związku z tym doświadczeniem, pan Ullmann zalecił także wdrożenie systemu identyfikacji nośników RFID w drugim zakładzie produkującym tylne otwory wentylacyjne.

Zwarta konstrukcja ułatwia montaż.

"Przyjrzeliśmy się innym dostawcom RFID oprócz firmy Turck. Jednak ich głowice RFID były dostępne tylko w cylindrycznym kształcie" – Robert Ullmann opisuje jeden z powodów wyboru rozwiązań firmy Turck. Zakłady EuWe wykorzystują płaską prostokątną głowicę odczytu/zapisu TN-Q14-0.15-RS4.47T, która może być zamontowana optymalnie, w środku mocowań na wyspach produkcyjnych. Okrągły znacznik TW-R50-B128 został zamontowany centralnie na nośniku materiałów.

Prosta integracja sterownika.

"Integracja systemu Turck RFID ze sterownikiem była bardzo prosta. Nie wymagała żadnych specjalnych bloków programu w środowisku sterownika aby odebrać odczytane dane z nośnika. Mogłem pracować bezpośrednio na interfejsie sterownika. Informacje są wysyłane na wyjścia PLC, a następnie lądują na nośniku przedmiotów obrabianych” pan Ullmann chwali integralność BL ident RFID ze sterownikiem Siemens S7.
System RFID osiem razy w procesie identyfikuje każdy nośnik przedmiotu obrabianego. Sterownik PLC zapisuje wadliwe działanie w bazie danych, która połączona jest z odpowiednim nośnikiem przedmiotów obrabianych. Dane trafiają do sterownika S7 przez gateway’a multiprotokołowego Turck BL20 oraz sieć Profinet.

Select Country

Turck worldwide

to top